Юбилейна международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“ (07 – 09 Октомври 2021)

Конференцията се организира по повод 30-годишнината от създаването на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Заявки за участие в научния форум са получени от 190 участници от над 12 държави. Работната програмата е ситуирана в три дни с начало 07.10.2021 г. и продължава до 09.10.2021 г. включително.

Конференцията се предвижда да се проведе присъствено в ЮЗУ „Неофит Рилски“. По този начин ще се реализира най-големият научен филологически форум за настоящата година, в рамките на който своите последни изследвания и открития ще представят 45 учени от 24 университета в чужбина (Европа и Азия) и 145 учени от над 10 университета и научни институти в България от областта на езикознанието, литературата, методиката, етнологията и фолклористиката.