Конкурс за есе на български или на английски език

Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград обявява конкурс за есе на български или на английски език.

Можете да изберете една от следните теми за конкурса на български език:

  1. Пътуването, което ме очаква“
  2. Думите – пътят към другите
  3. „Моето писмо в бутилка“
  4. 4. „Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?“

 Темите за конкурса на английски език са:

  1. Knowledge is the antidote to fear (Ralph Waldo Emerson)
  2. Social distancing versus social solidarity
  3. The future of the Bulgarian language in the global world
  4. What lessons can be learned from the coronavirus crisis

Изпращайте вашите текстове на имейл konkurs2021@abv.bg.

Всички отличени участници в конкурса с есе на български език ще получат сертификат, който може да послужи за прием в пет от специалностите на Филологическия факултет: 1) „Българска филология, 2) „Педагогика на обучението по български език и чужд език (с английски, руски, гръцки или китайски), 3) „Английски език и етнология и 4) „Славянски език (руски) и туризъм, 5) „Чужд език и бизнес администрация. Отличените участници с есе на английски език ще получат сертификат, който може да послужи за прием в следните специалности: 1) „Английска филология, 2) „Английски език: превод и комуникации и 3) „Приложна лингвистика (с първи чужд език английски и втори чужд език – немски, френски, руски или гръцки – по избор на кандидат-студентите).

Крайният срок за изпращане на есетата е 30.04.2021 г.

Резултатите ще бъдат обявени до 10.05.2021 г.