Τелефон за връзка с учебния отдел: 073 588509

Уважаеми колеги,

Телефонът за връзка с учебния отдел е 073 588509.
За справки на място (в кабинет 1557) от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 15.00 часа.