Кампания за Гражданско образование в България

Стартира кампанията за гражданско образование и насърчаване на активното гражданство #ДасигражданинЕСуперяко.

С този проект Европейският съюз насърчава гражданското образование и по-голямото участие на младежите в обществото.

Бъдещето на демокрацията зависи от младите хора, затова е от първостепенно значение те да познават основните демократични ценности и обществени процеси, да бъдат будни граждани.
Можете да видите налични материали тук и целия набор от видео уроци тук.