Докторантка от Филологическия факултет е сред победителите в конкурса за най-добра публикация на млад учен през 2020 г.

С трета награда в традиционния конкурс, организиран от Югозападния университет “Неофит Рилски” и Съюза на учените в България – клон Благоевград, бе отличена Юлиана Кирилова Карпузова – докторант във Филологическия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски”.

Публикациите на участниците бяха оценени от жури в състав: доц. д-р Иванка Станкова – председател и членове: проф. д-р Борис Манов, доц. д-р Татяна Шопова, доц. д-р Владимир Ценков и доц. д-р Радослав Цонев.

Освен грамота и парична награда, всички наградени участници ще получат и годишен абонамент за списание “Наука” – издание на Съюза на учените в България.

Поздравления и пожелания за още много творчески успехи!