Дати за поправителната държавна изпитна сесия през месец февруари 2021 година

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Дати за провеждане на поправителната (08.02.– 25.02.2021 год.)  държавна изпитна сесия

08   февруари 2021 г.:     

  • английски език, чешки, сръбски и хърватски език;
  • магистърските програми:

“Език и лингвистика в глобалния свят“, „Превод и съвременна англоезична литература“,

„Лингвистично аспекти на чуждоезиковото обучение“, Английски език и антропология на Югоизточна Европа.

10 февруари 2021 г.:   

  •  български език и литература, етнология;
  •    магистърска програма „Българският език като чужд език“

15 февруари 2021 г.:   

  •  немски език, френски език, руски език, гръцки език;
  • магистърските програми: „Филологически аспекти на работа в медиите“ и „Превод“ (гръцки език).

Писмените държавни изпити започват от 9.00 часа, а защитата на дипломни работи от 10.00 часа.