Публична лекция на доц. д-р Биляна Тодорова

На 5 ноември 2020 от 10:00 ч. доц. д-р Биляна Тодорова ще изнесе публична академична лекция на тема “Езикови особености на компютърно опосредстваната комуникация”. Лекцията ще бъде представена онлайн в електронната платформа BigBlueButton на адрес:

https://bbb.swu.bg/b/bil-ay4-dgy.