Филологическият факултет се прости с доц. дфн Гергана Пенчева-Апостолова

Филологическият факултет се прости с доц. дфн Гергана Пенчева-Апостолова – един широкоскроен учен, ерудиран специалист, добронамерен и отзивчив професионалист, благороден колега, който майчински се грижеше за колегите и студентите си, учеше ги, помагаше им, подкрепяше ги и ги вдъхновяваше.

Доц. Дфн. Гергана Апостолова става част от Филологическия факултет през 1992 г. На 02.02.2012 г. придобива академичната длъжност „доцент“, от 20.03.2015 г. е доктор на филологическите науки. Нейната всеотдайна начетеност е видима не само в научните трудове и учебни помагала, които тя пише, но и в широкия диапазон от водени лекционни курсове и практически упражнения: като се започне от практически английски език, премине се през лингвистичните дисциплини и се стигне до любимите й „Теория на превода“, „Увод в английската литература“, „Убеждаваща комуникация“ и „Английски за интернет“.

Доц. дфн Апостолова оставя след себе си не диря, а стабилна основа от няколко поколения учени и учители – на всички тях тя даваше знание, мъдрост, умения и частица от човечността, добрината и лъчезарността си.

Една голяма част от преподавателите в Катедрата по германистика и романистика на Филологическия факултет, към която доц. дфн Апостолова принадлежеше, са нейни студенти и дипломанти.

Да бъде светла паметта й,  остава добре утъпкан и достойно извървян път на учен, преподавател, писател, колега, приятел, човек с голямо и добро сърце.