РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ДППИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 Сряда, 04. 11. 2020 г.

Първа смяна, Пето ОУ

Базов наставник: Малинка Сливкова

8.00 – 8.40 (3а) Владислава Миланова 16300321003

9.50 – 10.30 (3б) Оксана Пономарьова 16300421037

Базов наставник: Румяна Герганова

11.00 – 11.40 (6а) Йорданка Калайджиева 15300821004

Понеделник, 09. 11. 2020 г.

Първа смяна, СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”

Базов наставник: Ели Бундова

10.40 – 11.20 (4а) Гюлсун Хайтова 15300321020

11.30 – 12:10. (4б) Денис Кескинев 16300421012

12:20 – 13.00 (3б) Нестрина Чаушева 18300342005