Заповед относно провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит по английски език в базовите училища в Благоевград