Обучение по китайски език

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Уведомяваме всички студенти, преподаватели, служители на Университета и граждани, желаещи да изучават КИТАЙСКИ ЕЗИК, че  часовете ще се провеждат в Класна стая „Конфуций“ от китайски преподавател, живеещ в България. Обучението ще започне от средата на месец октомври 2020 година. Курсистите ще бъдат разделени на групи от начинаещи и напреднали.

За студентите, преподавателите и служителите на Университета обучението е безплатно, а за гражданите – срещу заплащане.

Заявления за записване в курса се подават в стая 568 на учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат).

Срок за подаване на заявленията до 16 октомври 2020 година.