Допълнителен прием за обучение по китайски език

Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира допълнителен прием за начинаещи за обучение по китайски език. Студентите от всички факултети и специалности могат да изучават китайски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и граждани (срещу заплащане).
Часовете ще се провеждат в сряда от китайски преподавател, говорещ английски език.
Заявленията за записване в курса се подават в кабинет 568 на Учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523).

Срокът за подаване на заявленията е 10 октомври 2022 г.

Първата среща за определяне на графика ще се проведе на 12 октомври 2022 г. (сряда) в 12:00 ч. Подалите заявление ще получат линк / съобщение от преподавателя.