Кръгла маса на тема „Бъдещето на българската научна периодика – общности, дебати, международно присъствие“ – 27 октомври 2020 г.

Уважаеми издатели, редактори, колеги, обвързани с издаването на научна периодика,

Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ към МОН имат удоволствието да ви поканят за участие в кръгла маса на тема БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАУЧНА ПЕРИОДИКА – ОБЩНОСТИ, ДЕБАТИ, МЕЖДУНАРОДНО ПРИСЪСТВИЕ на 27 октомври 2020 г., в зала 412 на Учебен корпус №1 на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.

Организираното събитие предвижда дискусии върху основни проблеми при редактирането, издаването и индексирането на националната научна периодика, както и споделяне на идеи и визии за бъдещето на научните издания, за успешното им „вграждане“ в международното научно пространство. Предвижда се включването на лектор от Web of science.

Участието в кръглата маса може да бъде с доклад, постер или като слушател след заплащане на такса, както следва:

  • за участие с доклад – 50 лв;
  • за участие с постер или научно съобщение – 30 лв;
  • за участие като слушател – 20 лв.

Срокът за заявка за участие е 1 октомври 2020 г. на е-mail: periodika2020@abv.bg

След научно рецензиране, одобрените материали ще бъдат публикувани в списание „Езиков свят“. Окончателните текстове трябва да бъдат изпратени до 15 октомври 2020 г. на имейл: ezikovsvyat@abv.bg. Изискванията за оформянето на материалите можете да видите тук: http://ezikovsvyat.com/index.php/bg/prbg.

Очакваме ви!

От Организационния комитет

ROUNDTABLE DISCUSSION

Заявка данни

Registration form