Провеждане на учебните занятия за задочно обучение и изпитните сесии за всички студенти през месец септември 2020 година във Филологическия факултет

Във връзка с решението на Академическия съвет от 27.07.2020 година учебните занятия за задочно обучение за учебната 2020/2021 година и изпитните сесии за всички студенти през месец септември 2020 във Филологическия факултет ще се проведат присъствено.

                                                                         Проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова