Дати за провеждане на предварителната (14.09.2020 год. – 25.09.2020 год.) и редовна държавна изпитна сесия (19.10.2020 год. – 30.10.2020 год.) за учебната 2019/2020 година

14   септември 2020 г.   

 • английски език, чешки, сръбски и хърватски език;
 • магистърските програми:

-“Език и лингвистика в глобалния свят“;

-„Превод и съвременна англоезична литература“;

-„Лингвистично аспекти на чуждоезиковото обучение“;

-„Английски език и антропология на Югоизточна Европа.

16 септември 2020 г.   

 •  български език и литература, етнология;
 •  магистърска програма „Българският език като чужд език“.

18 септември 2020 г.   

 • немски език, френски език, руски език, гръцки език;
 • магистърските програми:

– „Филологически аспекти на работа в медиите“;

– „Превод“ (гръцки език).

19  октомври 2020 г.   

 • английски език, чешки, сръбски и хърватски език
 • магистърските програми:

-“Език и лингвистика в глобалния свят“;

-„Превод и съвременна англоезична литература“;

-„Лингвистично аспекти на чуждоезиковото обучение“;

– „Английски език и антропология на Югоизточна Европа.

21  октомври 2020 г. 

 • български език и литература, етнология;
 • магистърска програма „Българският език като чужд език“.

23 октомври 2020 г.      

 • немски език, френски език, руски език, гръцки език
 • магистърските програми:

– „Филологически аспекти на работа в медиите“;

-„Превод“ (гръцки език).

 

Писмените държавни изпити започват от 9.00 часа, а защитата на дипломни работи от 10.00 часа.