Втори кръг на конкурса за есе на български или на английски език (краен срок: 12.06.2020 г.)

Филологическият факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград обявява Втори кръг на конкурса за есе на български или на английски език.

Теми за конкурса на български език:

  1. “Пътуването, което ме очаква”
  2. “Думите – пътят към другите”
  3. “Моето писмо в бутилка”
  4. “Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?”

Теми за конкурса на английски език:

  1. “Knowledge is the antidote to fear (Ralph Waldo Emerson)”
  2. “Social distancing versus social solidarity”
  3. “The future of the Bulgarian language in the global world”
  4. “What lessons can be learned from the coronavirus crisis”

 

За участниците с най-добрите есета са предвидени насърчителни награди. При отлично представяне оценката от есето на български език може да послужи за прием в пет от специалностите на Филологическия факултет: 1) “Българска филология“, 2) “Педагогика на обучението по български език и чужд език (с руски, турски, гръцки или китайски)”, 3) “Английски език и етнология” и 4) “Славянски език (руски) и туризъм“, 5) Чужд език и бизнес администрация“, а  оценката от есето на английски език може да послужи за прием в  някоя от следните специалности: 1) “Английска филология“, 2) “Английски език: превод и комуникации” и 3) “Приложна лингвистика” (с първи чужд език английски и втори чужд език – немски, френски, руски или гръцки – по избор на кандидат-студентите).

Текстовете трябва да бъдат изпращани на имейл: konkurs2020@ abv.bg.

Краен срок за изпращане на есетата: 12.06.2020 г.

Резултатите ще бъдат обявени до 15.06.2020 г.