Покана за Националните филологически четения за студенти и докторанти “Югозападен университет 2020 г.”

XIV-Национални-филологически-четения-

 Формуляр с данни на участника

Очакваме пълния текст на доклада и попълнения формуляр с вашите данни до 10 май 2020 г. на адрес: conference.11.may@gmail.com