Покана за публична академична лекция

Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията “Sociolinguistics: Language attitudes and ethnic identity construction in a diglossic setting” на д-р Марианна Кириаку, гост-преподавател по програмата Erasmus+.
Събитието ще се проведе на 4 март 2020 г., сряда, в зала 1434 от 13.30 часа.

Специално са поканени докторантите и преподавателите от Филологическия факултет на уъркшоп за обмяна на академичен опит по отношение на докторантското обучение в Кипър и България, в четвъртък, 5 март 20202 г. от 9.30 в зала 1412.

Участието в уъркшопа може да бъде отразено като една от дейностите в тримесечния отчет на докторантите.

Катедра по германистика и романистика