Обучение по японски език за начинаещи (срок за записване – 21.02.2020 г.)

Филологическият факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“  организира обучение по японски език. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават японски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

Часовете се провеждат от японски преподавател, говорещ български език.

Заявления  за записване в курса се подават лично в стая 568 на учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523).

Срок за подаване на заявленията до 21 февруари 2020 година.

Начинаещи:

Първата среща с начинаещата група ще се проведе на 24 февруари 2020 година от 16.30 ч. в зала 1531.

График за начинаещи

  • Понеделник – 16.30 – 18.15 ч., зала 1531
  • Сряда – 16.30-18.15 ч., зала 1531