Дати за провеждане на поправителната държавна изпитна сесия (03.02.2020 год. – 21.02.2020 год.) за випуск 2018/2019 година

03 и 04  февруари 2020 г.

– английски език, чешки, сръбски и хърватски език

– магистърските програми:

“Език и лингвистика в глобалния свят“,

„Превод и съвременна англоезична литература“,

„Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение“

„Английски език и антропология на Югоизточна Европа“

„Филологически аспекти на работа в медиите“

 

06 и 07 февруари 2020 г.

– български език и литература, етнология

– магистърска програма „Българският език като чужд език“

 

10 и 11 февруари 2020 г.

– немски език, френски език, руски език, гръцки език

– магистърска програма: Превод (гръцки език)

 

Писмените държавни изпити започват от 9.00 часа, а защитата на дипломни работи от 10.00 часа.