График за провеждане на държавен практико-приложен изпит за квалификация “учител по английски език” – II част

График за провеждане на ДППИ по английски език

 

Сряда, 13.11.2019 г.

Седмо СУ, първа смяна

Базов учител Иванка Клечерова

3-и час Тюркян Байрактар ФАЕ 1803

4-и час Емине Геройска 15300321009

Базов учител Мариела Барбашка

5-и час Емине Ика 15300321034

 

Понеделник, 18.11.2019 г.

Втора смяна

Езикова гимназия, базов учител Ивалина Георгиева

1-и час Михаела Кобурова 15300423001

Второ училище, базов учител Красимира Пиперевска

4-и час Наталия Тодорова 15300321024

5-и час Веселка Лазова 15300821001

6-и час Йоана Томова 15300321019