График за провеждане на държавен практико-приложен изпит за квалификация “учител по английски език”

График за ИППДИ по английски език, есен 2019

 

05.11.2019 ч. Втора смяна

Второ ОУ „Димитър Благоев”

Базов учител Красимира Пиперевска

3 ч. Мария Сидерова 15300323001

4 ч. Петя Любчова 15300321029

5 ч. Стефани Цветковска 15300321021

 

06.11.2019 ч. Първа смяна

Седмо СУ „Кузман Шапкарев”

Базов учител Иванка Клечерова

3 ч. Радостина Петрова 15300321031

4 ч. Айше Тарал 14300421012

Базов учител Мариела Андонова

5 ч. Паулина Йорданова 15300421010

 

08.11.2019 ч. Първа смяна

Пето СУ „Георги Измирлиев”

Базов учител Малинка Сливкова

3 ч. Атидже Дунгьова 15300421001

Базов учител Румяна Герганова

4 ч. Фатме Господева 15300821020

 

11.11.2019г. Първа смяна

Пето СУ „Георги Измирлиев”

Базов учител Малинка Сливкова

1 ч. Гергана Янева 15300321032

2 ч. Криси Накова ЧЕЕ 13300621001

 

15.11.2019 ч. Първа смяна

СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”

Базов учител Ели Бундова

1 ч. Даяна Джалева 15300421024

2 ч. Сабие Сакалдашова 13300342005

3 ч. Садък Садъков 14300821012