Курс по японски език – записване (до 25.10.2019 г.) и график на часовете

Филологическият факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“  организира обучение по японски език. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават японски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

Часовете се провеждат от японски преподавател, говорещ български език.

Заявления  за записване в курса се подават лично в стая 568 на учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523).

Срок за подаване на заявленията до 25 октомври 2019 година.

 

Начинаещи:

Първата среща с начинаещата група за определяне на графика ще се проведе на 28 октомври 2019 година от 17.20 ч. в зала 1558.

График за начинаещи

  • Сряда – 17.30-19.15 ч., зала 1558
  • Понеделник – 18.00 – 19.15 ч., зала 1558

График на напреднали:

  • Понеделник – 15.30-17.15 ч., зала 1558
  • Понеделник – 18.00 – 19.15 ч., зала 1558