Курс по китайски език – записване (до 25.10.2019 г.) и график на часовете

Филологическият факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“  организира обучение по практически китайски език. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават китайски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

Часовете се провеждат от китайски преподаватели с превод на английски език.

Заявления  за записване в курса се подават лично в стая 568 на учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523).

Срок за подаване на заявленията до 25 октомври 2019 година.

 

Начинаещи:

Първата среща с начинаещата група за определяне на графика ще се проведе на 28 октомври 2019 година от 13.20 ч. в зала 1558.

 

График на напреднали групи:

Първа група:

  • Понеделник – 9.00-11.00 ч., Класна стая „Конфуций“
  • Сряда -9.00 – 11.00 ч., Класна стая „Конфуций“

Втора група:

  • Понеделник – 18.00-19.30 ч., Класна стая „Конфуций“
  • Сряда -18.00 – 19.30 ч., Класна стая „Конфуций“