Филологическият факултет обявява допълнителен прием на кандидат-студенти

На вниманието на кандидат-студентите:

Филологическият факултет обявява допълнителен прием за следните специалности:

Английска филология

Английски език и етнология

Българска филология

Педагогика на обучението по български и чужд език (английски, руски, гръцки, турски или китайски език)

Приложна лингвистика (английски с руски, немски, гръцки, хърватски или чешки език)

За повече информация:

ЮЗУ “Неофит Рилски” – УК 1

Филологически факултет

ул. “Иван Михайлов” №66

BG-2700 Благоевград

Телефон: +359 (0)73-588 523
e-mail: filologia@swu.bg