График за държавен практико-приложен изпит по руски език за квалификация “учител” – април и май 2019 г.

Държавният практико-приложен изпит по руски език в базовите училища в Благоевград, за следните студенти, получаващи квалификация Учител по чужд език /руски/, ще се проведе съгласно графика:

 

Петък, 19.04.2019.

Първа смяна

СУИЧЕ, базов учител Жана Лалева

5 ч. Андон Бойков Гогов 13300721015

 

Петък, 03.05.2019.

СУИЧЕ, базов учител Жана Лалева

5 ч. Мария Андонова Якова 13300721005

 

Петък, 10.05.2019.

СУИЧЕ, базов учител Жана Лалева

5 ч. Моника Стоянова Стойнева 13300721001

 

Изпитите ще се проведат от комисия в състав:

Председател: Доц. д-р Светла Томанова

Членове:

1. Проф. д-р Магдалена Панайотова

2. Гл. ас. д-р Валентина Донева

3. Базовият учител