Между 15.04.-19.04.2019 гост-лектор във Филологическия факултет по програма “Еразъм +” ще бъде доц. Марина Врациу от Университета “Александру Йоан Куза”, Яш, Румъния.

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В седмицата между 15.04.-19.04.2019 гост-лектор във ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ по програма “Еразъм +”  ще бъде доц. Марина Врациу от Университета “Александру Йоан Куза”, Яш, Румъния.

Имаме удоволствието да ви поканим на лекциите ѝ, които ще се проведат в зала 530.

Програма на лекционния цикъл:

16.04.2019

From 13:30  to 16.00 (In Russian)

  1. Teaching Russian for special purposes to philology students (lecture, workshop);
  2. A poet in two languages? English and Russian in Joseph Brodsky (lecture, workshop);  

From   16:30  to 18.00 (In English)

  1. Iasi on the map; home University as a study destination; the potential of humanities in home university; Iasi as a place of memory (presentation);
  2. Scholars from Alexandru Ioan Cuza University and Bulgarian studies in Romania: on the Balkan concept of beauty; Balkan and Slavic studies in Romania (lecture);  

17.04.2019

From 13:30  to 15,15 (In Russian)

  1. Applied theolinguistics: the language of the Russian heritage speakers;
  2. A voyage to Kitezh-grad: introducing the Lipovans, the Russian heritage speakers in Romania (lecture); 

From   15:30  to 17.15 (In English)

  1. In search of peace in Romanian lands: Paisij Velichkovski, Ioann Kulygin and their followers (lecture); 
  2. Romanian translators of Russian poetry: George Lesnea and Pushkin, Esenin; Emil Iordache and Blok, Esenin, Mandelshtam, Pasternak, Brodsky (lecture, workshop);

 

ПОКАНАТА Е КЪМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТА, КЪМ СТУДЕНТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ РУСКИ И/ИЛИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, КАКТО И КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ ИНТЕРЕС КЪМ ТАЗИ ПРОБЛЕМАТИКА.

КАТЕДРА СЛАВИСТИКА

Снимки от събитието: