Представяне на стипендии “Фулбрайт” в ЮЗУ – 28.03.2019 г., 10:30 ч. – Ректорат

Уважаеми колеги,

На 28.03.2019 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Ректората програмният координатор за стипендиите “Фулбрайт” г-жа Рада Кънева ще представи възможностите за обучение, изследователска и преподавателска дейности в Съединените американски щати по програма “Фулбрайт”.

Програмата предоставя стипендии на български студенти, докторанти, университетски преподаватели за обучение в магистърски и докторски програми, специализации, изследователска, преподавателска дейност и квалификация в Съединените американски щати.