Курс по китайски език

За четвърта поредна година в Югозападния университет „Неофит Рилски“  студентите от всички специалности могат да изучават практически китайски език като избираема учебна дисциплина. Обучението за студенти и преподаватели е безплатно. Граждани се обучават срещу заплащане (за информация: телефон: +359 (0)73 588 523; e-mail: filologia@swu.bg).

Заявления за записване в курса се подават лично в стая 568 на учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат).

Срок за подаване на заявленията от 15 март 2019 година.

Уведомяваме всички студенти, подали заявления за изучаване на КИТАЙСКИ ЕЗИК, че  първата сбирка за уточняване на графика за провеждане на занятията ще бъде на 18 март 2019 година от 17.15 часа в зала 528 на Учебен корпус № 1.