Курс по практически японски език

Уведомяваме всички студенти, желаещи да изучават ЯПОНСКИ ЕЗИК, че  занятията ще се провеждат по следния график:

ЗА СТУДЕНТИ:

НАЧИНАЕЩИ – понеделник от 16.30 – 18.15 часа в зала 531 на Учебен корпус № 1.

НАПРЕДНАЛИ  – понеделник от 18.30 – 20.15 часа в зала 531 на Учебен корпус № 1.

ЗА ГРАЖДАНИ (СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ) – вторник от 17.30 – 19.15 часа в зала 531 на Учебен корпус № 1.

Заявления за записване в курса се подават лично в стая 568 на учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат).

За информация: телефон: +359 (0)73 588 523; e-mail: filologia@swu.bg