Защита на дипломни работи за специалност “Славянска филология”

Защитата на дипломните работи на студентите от специалност “Славянска филология” ще се състои на 7 февруари 2019 г. от 10 часа.