Представяне на програма “Заедно в час” на 27.11.2018 г. (вторник) от 15.00 ч., УК 1, зала 102

Кариерният център към Югозападния университет организира представяне на програмата “Заедно в час” на 27.11.2018 г. (вторник) от 15.00 часа, УК 1, зала 102. Програмата е насочена към всички студенти от професионално направление “Педагогика” и “педагогика на обучението по…”, които са последен курс на обучение ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”. Заповядайте, събитието ще бъде полезно за професионалната ви реализация!