Преподавател от Филологическия факултет издаде книга за български писател, предлаган за Нобелова награда

Преподавателят от Катедрата по литература към Филологическия факултет гл. ас. д-р Елена Азманова-Рударска издаде монография за малко известния писател Иван Грозев. Тя е публикувана от престижното българско издателство „Рива”.

Иван Грозев е един от четиримата българи, предлагани за Нобелова награда – заедно с Пенчо Славейков, Иван Вазов и Ел. Багряна. Кандидатурата на Ив. Грозев е отправена от проф. М. Арнаудов през 1928 и 1929 година. Писателят е част от движението на българския символизъм и е един от основните представители на мистицизма в българската литература. Същевременно е един от първите преподаватели в Театралната школа (днес НАТФИЗ), един от председателите на културно дружество „Българско родно изкуство”. Сътрудник е на емблематични периодични издания като сп.„Българска сбирка”, сп. „Духовна култура”, в. „Напред”, сп.„Хиперион”, в. „Родно изкуство” (където е и гл. редактор) и др. Автор на поезия и драми, като с три от тях е предложен за престижната награда – „Златната чаша”, „Йов” и „Семела”.

Близко приятелство го свързва със Ст. Михайловски, Ник. Райнов, Ем. Попдимитров, Т. Траянов, Ив. Радославов, Л. Стоянов, акад. М. Арнаудов, Дим. Шишманов и др. Бил е учител на известни наши писатели, театрали, общественици – Й. Йовков, Ст. Л. Костов, Вл. Полянов, Хр. Бръзицов, Ал. Гиргинов, Гр. Василев, проф. Н. Милев и др.

Книгата е една възможност да запълни „липсващите” страници в българската литературна история. Биографията на Иван Грозев е разгледана в контекста на събитията от първата половина на ХХ век – обществени, политически, религиозни, исторически, литературни полемики и диалози. Изследването разкрива процесите, взаимоотношенията и явленията в българския социален и културен живот през първата половина на ХХ век и присъствието и ролята на Иван Грозев в тях. В монографията на гл. ас. д-р Елена Азманова са събрани множество архивни документи и споменни материали, което я прави интересна както за специалистите, така и за по-широк кръг читатели.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГАТА В БЛАГОЕВГРАД – ТУК