ВАЖНО! Ликвидационни изпити при проф. д-р А. Стоилов

Ликвидационните изпити при проф. д-р А. Стоилов по всички дисциплини ще се проведат на 10.09.2018 г. от 10.00 ч. в зала 329