Защити на дипломни работи в катедра „Литература”

На 02.07.2018 година се проведоха защити на дипломни работи в рамките на държавна изпитна сесия 2017/2018 учебна година. В състава на Държавната комисия бяха проф. д.н. Цв. Ракьовски,  проф. д-р Ст. Стоянов и доц. д-р Р. Хаджикосев. На сесията се явиха две дипломантки от специалност „Българска филология”, бакалавърска степен – Цветелина Митова, (редовно обучение) и Гергана Асенова (задочно обучение). Двете дипломни разработки бяха представени на изключително високо ниво и заслужено получиха оценки отличен (6).  Тезите на дипломните работи впечатлиха със смелостта да имат за предмет на изследване най-новата българска и чужда литература – все още подлежаща на оценки и преоценки.

Цветелина Митова, под научното ръководство на доц. д-р Р. Хаджикосев, беше разгледала романа „Възвишение” от М. Русков. Особен интерес предизвика както текстуалният анализ, така и интертекстуалното полагане на романа в съвременното културно пространство – неговите екранни и сценични версии.

Гергана Асенова, под научното ръководство на гл. ас. д-р Ел. Азманова-Рударска, беше развила актуалната от политическа гледна точка днес представа за Изтока и Запада в литературните, културологични, религиозни и политически измерения в творчеството на жени писателки. Анализът обхваща обширен регистър от жанрови приплъзвания – биографични, фикционални и документално-художествени творби на жени-творци като Из. Шопова, М. Фиорато, Елиф Шафак и др.

Двете студентки са с дългогодишен подчертан интерес към литературата и литературното творчество, което се доказва и от постигнатите успехи от тях дотук. Цветелина Митова е носител на няколко национални, областни и университетски награди в конкурси за есе, като най-престижната сред тях е националният конкурс „Носители на просвета”, където тя завоюва първо място за 2017 година.

Гергана Асенова издаде първата си книга през 2017 г. – „Стихчета за малки и пораснали деца”. Една от творбите й, „Хвърчило”, се превърна в песен по музикалната композиция на проф. Кр. Тасков, преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София. Песента ще участва на Националния фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината”, 2018.

Да им пожелаем успех и нови творчески постижения в областта на словото!