Лекции на гл. ас. д-р Милен Малаков в Университета в Сегед, Унгария

Гл. ас. д-р Милен Малаков от Катедрата по славистика гостува по програмата “Еразъм +” на Университета в Сегед, Унгария. Съгласно предвидената работна програма на посещението изнесе две лекции пред студенти от Философския факултет, изучаващи български език – “Прагматика на определителния член в българския език – съвети за употребата на члена въз основа на езиковата практика” и “Зависимост между членуването
и комуникативното деление на изречението”.

Milen Malakov _plakát