Германската служба за академичен обмен (ДААД), Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” и Посолството на Федерална република Германия ще представят възможностите за университетски престой в Германия