Нов конкурс за кандидатстудентско есе

Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ обявява нов конкурс за есе. Можете да вземете участие, като подготвите есе на тема по избор:

  1. „Език свещен на моите деди…“
  2. „Любовта, без която не можем“
  3. „Осмели се да мечтаеш“
  4. „Знанието е сила“

Очакваме вашите текстове на електронен адрес ese_ks@swu.bg до 1-ви юни 2018 г. Участниците с най-оригиналните есета ще бъдат отличени с грамота, предвидени са и други насърчителни награди. Най-добрите ще получат възможност за обучение в една от следните специалности на Филологическия факултет: „Българска филология“, „Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски, турски, гръцки или китайски)“, „Английски език: превод и комуникации“ и „Английски език и етнология“.