Списание „Езиков свят“ одобрено за прием в SCOPUS

Невероятен успех за филологията в ЮЗУ „Неофит Рилски“ бележи одобрението от една от най-престижните международни бази данни – Scopus. По отношение на  академичното сп. Orbis linguarum (Езиков свят) (ISSN 1312 – 0484). То излиза от 2000 г. насам и е орган на Филологическия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, България –http://www.swu.bg/. Главен редактор на академичното сп. Orbis linguarum (Езиков свят) е проф. Магдалена Костова-Панайотова, декан на Филологическия факултет.

Списанието излиза два пъти годишно – веднъж през май и веднъж през декември. Изданието е включено в няколко международни бази данни – CEEOL (Централно- и Източноевропейска онлайн библиотека http://www.ceeol.com/), Ulrich’s Periodicals Directory (Справочник на периодичните издания Ulrich http://ulrichsweb.serialssolutions.com/), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/index), РИНЦ (Российский индекс научного цитирования https://elibrary.ru/defaultx.asp)., а преди дни получи одобрение за вkлючване и в Scopus.

След „Балканистичен форум“ „Езиков свят“ е второто хуманитарно списание от ЮЗУ, включено в толкова утвърдена база данни. Всичко това  е доказателство за международния научен престиж на филологията от Югозапания универистет „Неофит Рилски“.