В Чуждоезиковата библиотека (зала 1439) към Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ са депозирани последните пет тома на ежегодния справочник „Linguistic Bibliography / Bibliographie Linguistique“ (BRILL, Leiden – Boston, 2012 – 2016)

В Чуждоезиковата библиотека (зала 1439) към Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ са депозирани последните пет тома на ежегодния справочник „Linguistic Bibliography / Bibliographie Linguistique“ (BRILL, Leiden – Boston, 2012 – 2016), който включва библиография по езикознание за всички познати езици (включително и по-малко известните и изчезналите такива). Специално място в справочника имат многобройните застрашени езици в света.

Изданието се публикува от Постоянния международен комитет на лингвистите под егидата на Международния съвет по философия и хуманитарни изследвания на ЮНЕСКО. С традиция от шестдесет и пет години „Linguistic Bibliography / Bibliographie Linguistique“ е най-изчерпателната библиография в тази област. Актуалната информация е гарантирана от сътрудничеството на около четиридесет и пет специалисти от целия ​​свят. Всеки том включва над 20 000 заглавия, подредени според определена класификация. Поради това „Linguistic Bibliography / Bibliographie Linguistique“ е основна справочна книга за всеки учен лингвист.