Курс по японски език

Филологическият факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“  организира обучение по японски език. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават японски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

Часовете се провеждат от японски преподавател, говорещ български език.

Заявления  за записване в курса се подават лично в стая 568 на Учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523).

 

Срок за подаване на заявленията до 23 септември 2022 година.

 

Първата среща с начинаещата група за определяне на графика ще се проведе на 26 септември 2022 година от 17.00 ч. в зала 1529.

Обучение по китайски език

Филологическият факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“  организира обучение по китайски език – начинаещи и средно напреднали. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават китайски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

Часовете ще се провеждат в СРЯДА от китайски преподавател, говорещ английски език.

Заявления  за записване в курса се подават в стая 568 на Учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523).

 

Срок за подаване на заявленията до 30 септември 2022 година.

 

Първата среща за определяне на графика ще се проведе на 05 октомври 2022 година (сряда), 12.00 ч., зала 1531, Учебен корпус № 1.