Конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програмата „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г.

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМАТА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програма „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г. в чуждестранни университети.

Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК. Списък на партньорите на Филологическия факултет: за студенти – ТУК, за преподаватели – ТУК.

Срокът за кандидатстване е 18 февруари – 29 март 2019 г. (вкл.) Студентите и докторантите подават заявление за участие в кабинет 107 на Ректората в рамките на посочения период.

Събеседванията с кандидатите ще се проведат по факултети. Периодът за провеждане на събеседванията е 02.04.2019 г. или 03.04.2019 г.

 

ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД
Подаване на заявление за участие в студентска и докторантска мобилност  – заявлението се подава в каб. 107 на Ректората 18.02. – 29.03.2019 г.
Провеждане на интервю/събеседване на чужд език с кандидатите за участие в мобилност (провежда се във Факултета) 02.04. или 03.04.2019 г.
Инструктаж на селектираните за участие в мобилност студенти и докторанти 10.04.2019 г., 10:00 ч., Заседателна зала, Ректорат
Втори инструктаж преди заминаване 25.09.2019 г., Заседателна зала, Ректорат

Кой може да участва?

Всички действащи студенти и докторанти в Югозападния университет “Неофит Рилски”, които отговарят на следните критерии:

  • Български гражданин или постоянно пребиваващ  чужденец.
  • Към датата на заминаване студентът да е завършил минимум два семестъра от обучението си – Всички първокурсници могат да кандидатстват.
  • Студентът да има среден успех от минимум 4.50 от всички предходни семестри.

Каква е процедурата?

  • В кабинет 107 на Ректората се подава заявление за участие.
  • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред Факултетската „Еразъм+“ комисия.
  • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично.
  • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за апликиране в чуждестранните университети.

ВАЖНО за Филологическия факултет, Факултета по изкуствата, Катедрата по история и Факултета по педагогика:

Възможност за Еразъм стажове на студенти, изучаващи народни танци, народно пеене, български език, литература, история, хореография и др. специалности, свързани със съхранението на българските дух и традиция в следните български неделни училища:

1. Училище “Бачо Киро” – гр. Алкоркон, Испания
2. Училище “Пейо Яворов – гр. Брюксел, Белгия
3. Училище “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Атина, Гърция.

Всеки студент, проявил интерес, може да потърси Станислав Грозданов за допълнителна информация.

Преподавателска мобилност:

Факултетите имат ограничение до 15 преподаватели на факултет + 5 резерви.

Важно: всички преподаватели, желаещи да участват в конкурса, подават документи при факултетските секретари.

За информация и въпроси:

Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“, каб. 107 в Ректората

e-mail: stanislav_grozdanov@swu.bg

тел: 0886 62 79 04

 

 

International Scientific Conference “THE EAST – SO FAR, SO CLOSE”, Blagoevgrad, 28 may 2019

SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI

Faculty of Philology

Confucius Institute in Sofia

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

THE EASTSO FAR, SO CLOSE

Blagoevgrad, 28 May 2019

 

The conference is conceived as an interdisciplinary forum: academics from Bulgaria, China, Italy, Czech Republic, France, Hungary, Poland, Slovakia, Greece, Russia, Ukraine, Germany and Austria are invited to take part in it.

This forum envisages to spark debate on various issues concerning language, literature, philosophy, culture, as well as diplomacy, law, economics, the One Belt and One Road initiative, etc.

 

  • The conference will take place on 28 May 2019 in Conference Room 114, at the Main Building of the South-West University (66 Ivan Mihaylov Str, Blagoevgrad, Bulgaria).

 

28 May 2019

Schedule of Events

 

9.30 – Registration (in front of Conference Room 114)

10.00 – Conference Opening Addresses

10.15 11.00 – Plenary Session (Conference Room 114)

 

11.00 – 11.15 – coffee break

 

11.15 13.15 – First Thematic Session

13.15 13.30 – Discussion

 

13.30 – 14.30 – lunch break

 

14.30 – 16.00 – Second Thematic Session

16.00 – 16.15 – Discussion

 

16.15 16.30 – coffee break

 

16.30 17.30 – Third Thematic Session

17.30 17.45 – Discussion

 

18.00 18.30 – exhibition of new books published by the SWU publishing house and the Confucius Center, as well as of books published by members of the Faculty of Philology

 

19.00 – Closing Remarks and Award of Certificates

Conference-SWU-28.05.19.doc – Download

Международна научна конференция “Изтокът – Далечен и близък”, организирана от Филологическия факултет и Институт “Конфуций” – София

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

Филологически факултет

 

Институт „Конфуций“, София

 

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ИЗТОКЪТ – ДАЛЕЧЕН И БЛИЗЪК

Благоевград, 28 май 2019 г.

 

Конференцията е замислена като интердисциплинарен форум; в нея са поканени да участват учени от България, Китай, Италия, Чехия, Франция, Унгария,  Полша, Словакия, Гърция, Русия, Украйна, Германия и Австрия.

В тази връзка предвиденият форум ще провокира дебат по различни въпроси, които засягат езика, литературата, философията, културата, както и дипломацията, правото, икономиката, големия геополитически проект „Един пояс, един път“ и др.

 

  • Конференцията ще се състои на 28 май 2019 г. в зала 114, Първи учебен корпус на Югозападния университет (гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ 66).

 

Откриване

28 май 2019 г.

 

9.30 Регистрация на участниците – пред заседателна зала 114

10.00 Приветствия към участниците в конференцията

10.15 – 11.00 Пленарни доклади – заседателна зала 114

 

11.00 – 11.15 – кафе-пауза

 

11.15 – 13.15 – първа тематична секция

13.15 – 13.30 – дискусия

 

13.30 – 14.30 – обедна почивка

 

14.30 – 16.00 – втора тематична секция

16.00 – 16.15 – дискусия

 

16.15 – 16.30 – кафе-пауза

 

16.30 – 17.30 – трета тематична секция

17.30 – 17.45 – дискусия

 

18.00 – 18.30 – изложба на нови книги на ЮЗУ, Центъра „Конфуций“ и издания на Филологическия факултет

 

19.00 – закриване на конференцията и връчване на сертификати

изтокът-близък-и-далечен_покана.docx – Download

На 1 март 2019 година, 11.00 часа, Аула, Учебен корпус № 1 ще се състои церемонията по дипломирането на студентите от Филологическия факултет.

На 1 март 2019 година, 11.00 часа, Аула, Учебен корпус № 1 ще се състои церемонията по дипломирането на студентите от Филологическия факултет.
Дипломирали се през 2018 година студенти е необходимо в срок до 22 февруари 2019 година да подпишат дипломите си при инспектор Вася Бачева, каб. 557, Учебен корпус № 1, в противен случай няма да могат да ги получат на церемонията.
Препоръчително е официално облекло.

Публична лекция на проф. д-р Лилия Илиева на тема: Изданията на Петър Богдан Бакшич

На 12.12.2018 г. от 11.30 в зала 1531 проф. д-р Лилия Илиева от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” изнесе публична лекция на тема:

Изданията на Петър Богдан Бакшич

Публичната лекция е част от дейността на Лабораторията по лингвистична демография на Балканите към Катедрата по български език при Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград.