Конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програмата „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г.

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМАТА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програма „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г. в чуждестранни университети.

Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК. Списък на партньорите на Филологическия факултет: за студенти – ТУК, за преподаватели – ТУК.

Срокът за кандидатстване е 18 февруари – 29 март 2019 г. (вкл.) Студентите и докторантите подават заявление за участие в кабинет 107 на Ректората в рамките на посочения период.

Събеседванията с кандидатите ще се проведат по факултети. Периодът за провеждане на събеседванията е 02.04.2019 г. или 03.04.2019 г.

 

ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД
Подаване на заявление за участие в студентска и докторантска мобилност  – заявлението се подава в каб. 107 на Ректората 18.02. – 29.03.2019 г.
Провеждане на интервю/събеседване на чужд език с кандидатите за участие в мобилност (провежда се във Факултета) 02.04. или 03.04.2019 г.
Инструктаж на селектираните за участие в мобилност студенти и докторанти 10.04.2019 г., 10:00 ч., Заседателна зала, Ректорат
Втори инструктаж преди заминаване 25.09.2019 г., Заседателна зала, Ректорат

Кой може да участва?

Всички действащи студенти и докторанти в Югозападния университет “Неофит Рилски”, които отговарят на следните критерии:

  • Български гражданин или постоянно пребиваващ  чужденец.
  • Към датата на заминаване студентът да е завършил минимум два семестъра от обучението си – Всички първокурсници могат да кандидатстват.
  • Студентът да има среден успех от минимум 4.50 от всички предходни семестри.

Каква е процедурата?

  • В кабинет 107 на Ректората се подава заявление за участие.
  • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред Факултетската „Еразъм+“ комисия.
  • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично.
  • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за апликиране в чуждестранните университети.

ВАЖНО за Филологическия факултет, Факултета по изкуствата, Катедрата по история и Факултета по педагогика:

Възможност за Еразъм стажове на студенти, изучаващи народни танци, народно пеене, български език, литература, история, хореография и др. специалности, свързани със съхранението на българските дух и традиция в следните български неделни училища:

1. Училище “Бачо Киро” – гр. Алкоркон, Испания
2. Училище “Пейо Яворов – гр. Брюксел, Белгия
3. Училище “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Атина, Гърция.

Всеки студент, проявил интерес, може да потърси Станислав Грозданов за допълнителна информация.

Преподавателска мобилност:

Факултетите имат ограничение до 15 преподаватели на факултет + 5 резерви.

Важно: всички преподаватели, желаещи да участват в конкурса, подават документи при факултетските секретари.

За информация и въпроси:

Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“, каб. 107 в Ректората

e-mail: stanislav_grozdanov@swu.bg

тел: 0886 62 79 04

 

 

Конкурс за студентска мобилност с цел обучение или практика по програмата „Еразъм+“ за академичната 2018/2019 г.

Югозападният университет “Неофит Рилски” обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и практика по програма “Еразъм+” за учебната 2018/2019 г. в чуждестранни университети.

Повече информация за процедурата по кандидатстването ще откриете ТУК, както и в раздела ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ” на нашия сайт.

Свободни места за студентска и преподавателска мобилност:

 

ЕРАЗЪМ + Подготовка на документите за кандидатстване за зимния семестър на 2018/2019 г.

Скъпи колеги!

В началото на месец май 2018 г. ще бъде обявена сесия за прием на документи за студентска мобилност по програмата “Еразъм +” за зимния семестър на академичната 2018/2019 година. Най-нетърпеливите вече си избраха университет, на който да гостуват (виж ТУК) и започнаха с подготовката на необходимите документи (виж ТУК). Срокът за подаването им ще бъде обявен със стартирането на сесията за кандидатстване. Не губете време!