Тържествена церемония по дипломирането на студентите от Филологическия факултет

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

            Ул. “Иван Михайлов” № 66,  Благоевград 2700, България

             Тел:+ 35973 88-55-01, 588-523, Fax: +35973 88-55-16

 Е-mail: filologia@swu.bg

 

На 28 февруари 2020 година, 11.00 часа, Аула, Учебен корпус № 1, ще се състои церемонията по дипломирането на студентите от Филологическия факултет.

Дипломиралите се през 2019 година студенти е необходимо в срок до 21 февруари 2020 година да подпишат дипломите си при инспектор Вася Бачева, каб. 557, Учебен корпус № 1, в противен случай няма да могат да ги получат на церемонията.

Препоръчително е официално облекло.

Честит 8 декември!

Скъпи колеги, честит празник, пожелавам ви много светлина и лични радостни мигове, открития и успехи във всички начинания! Да уловим времето за ползотворни занимания, но и да се веселим, докато сме млади, както казва студентският химн!

https://www.youtube.com/watch?v=FkYI7NSMMT0

проф. Магдалена Панайотова

Дати за провеждане на поправителната държавна изпитна сесия (03.02.2020 год. – 21.02.2020 год.) за випуск 2018/2019 година

03 и 04  февруари 2020 г.

– английски език, чешки, сръбски и хърватски език

– магистърските програми:

“Език и лингвистика в глобалния свят“,

„Превод и съвременна англоезична литература“,

„Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение“

„Английски език и антропология на Югоизточна Европа“

„Филологически аспекти на работа в медиите“

 

06 и 07 февруари 2020 г.

– български език и литература, етнология

– магистърска програма „Българският език като чужд език“

 

10 и 11 февруари 2020 г.

– немски език, френски език, руски език, гръцки език

– магистърска програма: Превод (гръцки език)

 

Писмените държавни изпити започват от 9.00 часа, а защитата на дипломни работи от 10.00 часа.

 

График за провеждане на държавен практико-приложен изпит за квалификация “учител по английски език” – II част

График за провеждане на ДППИ по английски език

 

Сряда, 13.11.2019 г.

Седмо СУ, първа смяна

Базов учител Иванка Клечерова

3-и час Тюркян Байрактар ФАЕ 1803

4-и час Емине Геройска 15300321009

Базов учител Мариела Барбашка

5-и час Емине Ика 15300321034

 

Понеделник, 18.11.2019 г.

Втора смяна

Езикова гимназия, базов учител Ивалина Георгиева

1-и час Михаела Кобурова 15300423001

Второ училище, базов учител Красимира Пиперевска

4-и час Наталия Тодорова 15300321024

5-и час Веселка Лазова 15300821001

6-и час Йоана Томова 15300321019

График за провеждане на държавен практико-приложен изпит за квалификация “учител по английски език”

График за ИППДИ по английски език, есен 2019

 

05.11.2019 ч. Втора смяна

Второ ОУ „Димитър Благоев”

Базов учител Красимира Пиперевска

3 ч. Мария Сидерова 15300323001

4 ч. Петя Любчова 15300321029

5 ч. Стефани Цветковска 15300321021

 

06.11.2019 ч. Първа смяна

Седмо СУ „Кузман Шапкарев”

Базов учител Иванка Клечерова

3 ч. Радостина Петрова 15300321031

4 ч. Айше Тарал 14300421012

Базов учител Мариела Андонова

5 ч. Паулина Йорданова 15300421010

 

08.11.2019 ч. Първа смяна

Пето СУ „Георги Измирлиев”

Базов учител Малинка Сливкова

3 ч. Атидже Дунгьова 15300421001

Базов учител Румяна Герганова

4 ч. Фатме Господева 15300821020

 

11.11.2019г. Първа смяна

Пето СУ „Георги Измирлиев”

Базов учител Малинка Сливкова

1 ч. Гергана Янева 15300321032

2 ч. Криси Накова ЧЕЕ 13300621001

 

15.11.2019 ч. Първа смяна

СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”

Базов учител Ели Бундова

1 ч. Даяна Джалева 15300421024

2 ч. Сабие Сакалдашова 13300342005

3 ч. Садък Садъков 14300821012

Общо събрание на студентите и докторантите от Филологическия факултет за избори на студенти и докторанти – делегати в Общото събрание на Филологическия факултет

Уважаеми колеги,

На 29 октомври 2019 г. /вторник/ от 13:00 ч. в зала 102 на Учебен корпус №1 ще се проведе Общо събрание на студентите и докторантите от Филологическия факултет за избори на студенти и докторанти – делегати в Общото събрание на Филологическия факултет.

Гласуването ще продължи до 16:00 ч. в стая 102!

Предложения се подават до 12:00 ч. в деня на изборите в стая 114А на УК І (Студентски съвет) или до 17:00 ч., ден преди изборите /28.10.2019 г./ на e-mail: student_council@swu.bg, като в деня на изборите  заявлението трябва да бъде заверено с печат от Студентския съвет.

Заявление-бланка може да получите от членове на Студентския съвет в стая 114А нa УК №1 или да изтеглите от сайта на университета, която да бъде заверена с печат.

Всички студенти и докторанти редовно обучение, държавна поръчка имат право да се кандидатират и упражнят правото си на глас.

ЗАЯВЛЕНИЕ-БЛАНКА