Промяна на датата за изпитите при преп. Йордан Марков

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че изпитите при преп. Йордан Марков от септемврийската сесия ще бъдат проведени от доц. Антоанета Михайлова вместо на 10 септември 2021 г. – на 9 септември 2021 г. в 9.00 часа (зала 1473).

 

Записване на новоприетите студенти

Уважаеми колеги, информираме Ви, че записването на новоприетите студенти във Филологическия факултет ще става от 13 до 27 септември във времето от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 15.00 часа в Учебен отдел (кабинет 1557).

Обявление за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чужди университети (лектори), със срок за подаване на документи 16.08.2021 г.

Уважаеми госпожи и господа,

От името на г-жа Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ Ви информирам, че на сайта на МОН в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“, линк: https://www.mon.bg/bg/100125 е публикувана обява за процедура за подбор на преподаватели в следните чуждестранни висши училища:

-Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения;
-Познанския университет „Адам Мицкевич“, Полша;
-Университета „Екс-Марсилия“, Франция;
-Запорожки национален университет, Украйна.

Крайният срок за подаване на документи е 16 август (понеделник) 2021 г.

Летен семинар по български език и култура – 2021 г.

В празнична атмосфера бе отбелязан краят на Летния семинар по български език и култура, организиран от Филологическия факултет.

Двете седмици, наситени със занятия и мероприятия, изминаха неусетно и се превърнаха в завладяващо и изпълнено с положителни емоции преживяване както за участниците от Албания, Сърбия и Украйна, така и за организаторите.

Курсистите, част от които за първи път посещават България, получиха сертификатите си лично от Декана на Филологическия факултет проф. д.ф.н. Магдалена Панайотова по време на вълнуващата церемония. Гостите се насладиха на изпълненията на детски състав „Джумайчета“ и на фолклорната програма на очарователните сестри Мария и Магдалена Филатови. По традиция с българско хоро и автентични местни гозби присъстващите отпразнуваха приятелството си и си пожелаха нови срещи.

Notice: Array to string conversion in /home/nurie/www/philo/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line 252

Юбилейна международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“ (07 – 09 Октомври 2021)

Конференцията се организира по повод 30-годишнината от създаването на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Заявки за участие в научния форум са получени от 190 участници от над 12 държави. Работната програмата е ситуирана в три дни с начало 07.10.2021 г. и продължава до 09.10.2021 г. включително.

Конференцията се предвижда да се проведе присъствено в ЮЗУ „Неофит Рилски“. По този начин ще се реализира най-големият научен филологически форум за настоящата година, в рамките на който своите последни изследвания и открития ще представят 45 учени от 24 университета в чужбина (Европа и Азия) и 145 учени от над 10 университета и научни институти в България от областта на езикознанието, литературата, методиката, етнологията и фолклористиката.

Преподавател от Филологическия факултет е член на Управителния съвет на Асоциацията на преподавателите по български език като чужд

На 26 юни 2021 г. в София се проведе кръгла маса на тема „Центрове за обучение по български език като чужд в България. Координация между тях, интеграция на бежанци и имигранти“, организирана от Асоциацията на преподавателите по български език като чужд. Участие взеха представители на българските висши училища, на Държавната агенция за българите в чужбина, на Българския съвет за бежанци и мигранти и други неправителствени организации, на частни езикови школи. Свой представител беше изпратил и Белградският университет. На срещата бяха дискутирани проблемите, свързани с преподаването на български език като чужд, бяха споделени добри практики и обсъдени възможностите за взаимодействие и сътрудничество.

Филологическият факултет на Югозападния университет беше представен от гл. ас. д-р Красимира Хаджиева, която разказа за начина, по който е уредено обучението по български език като чужд във Факултета, за организираните от Филологическия факултет форуми по въпросите, свързани с тази тема, както и за превърналия се вече в традиционен Летен семинар по български език и култура.

Преди самата Кръгла маса се проведе Общо събрание на Асоциацията  на преподавателите по български език като чужд, на което гл. ас. д-р Красимира Хаджиева беше избрана за член на Управителния съвет.