Skip to main content

Покана за публична академична лекция

Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията “Sociolinguistics: Language attitudes and ethnic identity construction in a diglossic setting” на д-р Марианна Кириаку, гост-преподавател по програмата Erasmus+.
Събитието ще се проведе на 4 март 2020 г., сряда, в зала 1434 от 13.30 часа.

Специално са поканени докторантите и преподавателите от Филологическия факултет на уъркшоп за обмяна на академичен опит по отношение на докторантското обучение в Кипър и България, в четвъртък, 5 март 20202 г. от 9.30 в зала 1412.

Участието в уъркшопа може да бъде отразено като една от дейностите в тримесечния отчет на докторантите.

Катедра по германистика и романистика

Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград обявява конкурс за есе

Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград обявява конкурс за есе. Можете да изберете една от следните теми:

  1. „Моят път към знанието“
  2. „Утре започва от днес“
  3. „Моето писмо в бутилка“
  4. „Малък ли е българският език?“
  5. „Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо“

Изпращайте вашите текстове на имейл ese_ks@swu.bg. За участниците с най-добрите есета са предвидени насърчителни награди. При отлично представяне оценката може да послужи за прием в три от специалностите на Филологическия факултет: 1) „Българска филология“, 2) „Педагогика на обучението по български език и чужд език (с руски, турски, гръцки или китайски)“ и 3) „Английски език и етнология“.

Краен срок за изпращане на есетата: 08.05.2020 г.

Резултатите ще бъдат обявени до 18.05.2020 г.

Доц. д-р Силвия Георгиева изнесе публична академична лекция

Доц. д-р Силвия Георгиева, преподавател във Филологическия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски”, изнесе публична академична лекция на тема “Разговор между отсъстващи: писмата на раннохристиянските учители до жени”.

Доц. Георгиева запозна аудиторията с основните научни търсения и акценти на своите академични изследвания: разпространението на античната епистолография и участието на жените в размяната на писмовни текстове; ученията на ранното християнство и размяната на писма за разпространение на вярата,  в които жените се явяват основни адресати на великите духовни учители. Направени бяха паралели и анализи на писмата до известни римски аристократки на Свети Амвросий Медиолански, Свети Августин и най-вече – Блажени Йероним. Ярко бе подчертана водещата духовна роля на жените при формиране на основните представи за морала, аскезата и брака в творбите на раннохристиянските учители на Църквата, белязали европейската култура и до днес.

Обучение по японски език за начинаещи (срок за записване – 21.02.2020 г.)

Филологическият факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“  организира обучение по японски език. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават японски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

Часовете се провеждат от японски преподавател, говорещ български език.

Заявления  за записване в курса се подават лично в стая 568 на учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523).

Срок за подаване на заявленията до 21 февруари 2020 година.

Начинаещи:

Първата среща с начинаещата група ще се проведе на 24 февруари 2020 година от 16.30 ч. в зала 1531.

График за начинаещи

  • Понеделник – 16.30 – 18.15 ч., зала 1531
  • Сряда – 16.30-18.15 ч., зала 1531

 

Публична академична лекция на доц. д-р Бойка Илиева

На 22.01.2020 г. от 10.00 ч. в зала 412 доц. д-р Бойка Илиева от Филологическия факултет изнесе публична академична лекция по повод заемането на академичната длъжност „доцент“. В началото на събитието проф. дфн Цветан Ракьовски, ръководител на Катедра „Литература“, запозна аудиторията с научното развитие и изследователските интереси на лекторката.

В лекцията си на тема „Вдъхновението Италия в българския литературен контекст от Освобождението до Първата световна война“  доц. Илиева представи проблематиката и основните тези на хабилитационния си труд. Акцентът беше поставен върху нови факти и свързаните с тях наблюдения.

На събитието присъстваха деканът на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова, преподаватели от Филологическия факултет, Факултета по педагогика, Правно-историческия факултет и Философския факултет, студенти филолози и гости.

 

 

 

 

 

С тай чи, песни, калиграфия и лакомства посрещнаха годината на металния плъх в стая „Конфуций“ в Югозападния университет

 

Началото на китайския пролетен фестивал (Чун Дзие) бе отпразнувано в Югозападния университет с богата културна програма. По традиция всяка  година филолозите канят свои колеги, български и чуждестранни студенти и граждани на Благоевград да се включат в отбелязването на един от най-важните празници в китайския културен календар, за който ежегодно милиони хора пътуват към домовете си. „Тъй като изучаването на чуждия език неизменно минава през културата на една държава, ние не просто преподаваме един или друг език, а се опитваме да потопим нашите студенти в атмосферата на една култура.  – каза при откриването на събитието проф. Панайотова, декан на Филологическия факултет. – Нашите традиции, макар и различни от китайските, в някои отношения си приличат. Така например по време на новогодишните празненства китайците се събират с роднини и съседи, изглаждат конфликтите, появили се през годината, и това доста напомня нашите Прошки“.

Програмата на празника, подготвена от преподавателката Юмин,  започна с упражнения от тай чи, в които се включиха студенти и преподаватели. Изучаващите китайски език демонстрираха завидни умения като не само изпълниха сложни песни, но дори упражниха китайски скоропоговорки. В състезанието на скоропоговорки се включиха и китайските студенти от Тиендзин, които изучават български език във Филологическия факултет. С игри и забава, със състезания по калиграфия продължи празникът, а гостите се подкрепиха с китайски чай и някои традиционни  китайски ястия като риба (едно от задължителните блюда в Южен Китай), захаросани плодове и др.

 

 

 

 

 

Тържествена церемония по дипломирането на студентите от Филологическия факултет

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

            Ул. “Иван Михайлов” № 66,  Благоевград 2700, България

             Тел:+ 35973 88-55-01, 588-523, Fax: +35973 88-55-16

 Е-mail: filologia@swu.bg

 

На 28 февруари 2020 година, 11.00 часа, Аула, Учебен корпус № 1, ще се състои церемонията по дипломирането на студентите от Филологическия факултет.

Дипломиралите се през 2019 година студенти е необходимо в срок до 21 февруари 2020 година да подпишат дипломите си при инспектор Вася Бачева, каб. 557, Учебен корпус № 1, в противен случай няма да могат да ги получат на церемонията.

Препоръчително е официално облекло.

Честит 8 декември!

Скъпи колеги, честит празник, пожелавам ви много светлина и лични радостни мигове, открития и успехи във всички начинания! Да уловим времето за ползотворни занимания, но и да се веселим, докато сме млади, както казва студентският химн!

https://www.youtube.com/watch?v=FkYI7NSMMT0

проф. Магдалена Панайотова