Открита лекция на д-р Дик Смакман от Университета в Лайдън, Нидерландия

На открита лекция, на която присъстваха студенти, докторанти и преподаватели не само от Филологическия, но и от други факултети в университета, д-р Смакман представи своята визия за преподаването на английския език като втори от социолингвистична гледна точка. Лекцията предизвика интерес у присъстващите и пространна дискусия. След лекцията д-р Смакман проведе уъркшоп, посветен на предизвикателствата, свързани с писането на дисертационен труд, провеждането на изследвания и публикационната дейност, който бе предназначен за докторантите.
Д-р Смакман е на посещение в Югозападния университет в рамките на договор по програма Еразъм + между Филологическия факултет и Университета в Лайдън.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ ПРЕДСТАВЯ ПЕТ НОВИ МОНОГРАФИИ

На 14 юни (вторник) от 15.30 ч. в Читалня № 2 на Университетската библиотека ще бъдат представени най-новите монографии на членове на Филологическия факултет. Ще бъдат представени книгите „Вазов. Разделението на езиците“ (проф. д.ф.н. Цветан Ракьовски), „По шевовете на литературата: между Изтока и Запада – граници и идентичности“ (проф. д.ф.н. Магдалена Костова-Панайотова), „Културата на (не)доверието в България. Антропологични перспективи“ (проф. д-р Анна Лулева), „Банатският български книжовен език в контекста на славянската микролингвистика: история, динамика на нормата и езикови политики“ (доц. д-р М. Младенова), и „Дневникът на Дебелянов. Синият бележник“ (доц. д-р Роман Хаджикосев).

Представяне на книга на възпитаник на Филологическия факултет

На 27.05.2022 (петък) от 18 ч. в Информационен център, гр. Банско ще бъде представена книгата на Мариана Керанджиева „Речник на лексиката на Ахтаровия царственик от 1844 година“. Мариана Керанджиева е завършила „Българска филология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Книгата е писана под вещото ръководство на доц. д-р Лъчезар Перчеклийски от катедрата по български език във Филологическия факултет и рецензирана от проф. Маргарет Димитрова от СУ „Св. Климент Охридски“.

Онлайн конференция под надслов “Езиков мост – езиков свят”

В навечерието на празника на светите братя „Кирил и Методий“ и на славянската писменост и просвета се състоя онлайн конференция под надслов „Езиков мост – езиков свят“ между Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и три университета от Китай – Пекинския университет за чужди езици, Втория пекински университет за чужди езици и Тиендзинския университет.
Студенти и преподаватели от четирите висши училища обсъдиха въпроси, свързани с обучението по китайски език в Югозападния университет, както и с обучението по български език в университетите в Китай, представиха изучаваните езици в своите университети, както и културните събития, свързани с китаистиката и българистиката в рамките на изминалата година.
Студенти по българистика от китайските университети поздравиха българските си колеги по повод предстоящия празник 24 май с трогателни видеа, в които разказаха за това кога е основан празникът, а проф. Чен, ръководител на катедрата по българистика в Пекинския университет за чужди езици, и проф. Магдалена Панайотова, декан на Филологическия факултет от ЮЗУ, бяха водещи на събитието. В срещата участва и доц. Г. Падарева, заместник-декан на Филологическия факултет, преподавателката по китайски език Христина Думбанова, както и първокурсниците от специалността „Педагогика на обучението по български и китайски език“ във Филологическия факултет и други студенти и преподаватели.

 

XVI национални филологически четения за студенти и докторанти

За шестнайсета поредна година Филологическият факултет проведе научен форум в чест на светите равноапостолни братя Кирил и Методий

 

На 11 май в Югозападния университет „Неофит Рилски“ при голям интерес се проведоха онлайн XVI национални филологически четения за студенти и докторанти.

Филологическият факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ организира научния форум в чест на светите равноапостолни братя Кирил и Методий за шестнайсета поредна година и в него се включват студенти и докторанти не само от България, но и от други държави. През годините участници в престижния форум са били студенти и докторанти от Чехия, Китай, Албания, Полша, Украйна, Русия, Япония и др.

В тазгодишната сесия взеха участие филолози от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

В журито с международно участие се включиха доц. Елена Крейчова от Масариковия университет в Бърно, Чехия, доц. Раки Бело от Тиранския университет, проф. Амелия Личева и доц. Дария Карапеткова от СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Магдалена Панайотова и доц. Радослав Цонев от ЮЗУ„Неофит Рилски“. Сред многото качествени изследвания, посветени на актуални литературоведски и езиковедски проблеми, те отличиха участниците с най-добри доклади. Първите награди взеха заслужено възпитаници на Югозападния университет.

В секцията „Литературознание“ бяха определени 6 награди:

I награда за Христо Димитров от Югозападния университет с доклад „Милтън и Данте според Т. С. Елиът: от дисоциация на чувствителността към нейното единство“

I награда за Мария Костова от Пловдивския университет с доклад „Херменевтика на пророчествата на Сибил Вейн в „Портретът на Дориан Грей“

II награда за Марияна Папазова от Югозападния университет с доклад „Свободата на страниците на „Златорог“ – измерения и принципи“

II награда за Радослав Смаилов от Пловдивския университет с доклад „Религията и идентичността на съвременния човек. Ювал Ноа Харари и „21 урока за 21. век“

III награда за Пламен Хаджиев от Пловдивския университет с доклад „Човекът… от иконата. Концепцията за зографа творец в два исторически романа“

III награда за Живка Аджеларова от Софийския университет с доклад „Преводът на романа „В любовта винаги става така“ от Диего Галдино и проблемът с непреведените изречения“.

В секцията „Езикознание“ бяха определени 5 награди:

I награда за Елена Николова от Югозападния университет с доклад „За семантико-синтактичните роли на разговорните съюзи та и па в романите на Иван Вазов „Под игото“ и „Нова земя“

I награда за Петко Иванов от Великотърновския университет с доклад „Фонетични особености на диалекта на с. Бяла река (Първомайско)“

II награда за Юлия Манасиева от Югозападния университет с доклад „Бански говорни особености в превода на Евангелието на Лука от Марко Георгиевич и Неофит Рилски“

II награда за Преслава Куртева от Великотърновския университет с доклад „Диалектът на село Градище (Севлиевско) в началото на XXI век“

III награда за Сара Кунева от Югозападния университет с доклад „За някои особености на заглавията в онлайн изданията „Блиц“ и „Дневник“.

Утвърдилата се научна конференция с международно участие дава чудесна възможност на студенти и докторанти от страната и чужбина за научна изява, издига престижа на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и спомага за увеличаване на интереса на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката.

 

Работилница за боядисване на яйца

На Велики четвъртък Филологическият факултет отбеляза предстоящия празник Възкресение Христово с работилница за боядисване на яйца.

В работилницата твориха семейства от Украйна, които учат български език в организирания от преподаватели от Филологическия факултет безплатен курс в Университетския център Бачиново. Събитието беше открито от доц. д-р Илия Недин, ръководител на катедрата „Етнология и балканистика“, който представи традициите и обичаите, свързани с празника, а гражданите от Украйна споделиха как те отбелязват Възкресение Христово. В работилницата с голям ентусиазъм се включиха и студенти от специалност „Английски език и етнология“, докторанти по фолклористика и етнология, както и турски студенти, които се обучават за един семестър във Филологическия факултет в рамките на програма „Еразъм +“. Бе организиран и конкурс за най-красиво яйце, а преподаватели и служители от Филологическия факултет дадоха импровизиран коктейл по повод предстоящия празник и заедно със семействата от Украйна отправиха пожелания за мир и благоденствие.