В ЮЗУ посрещнаха китайския празник на пролетта с пиеса, подготвена от ученици и студенти

 

На 27 януари 2023 година класна стая «Конфуций» към Филологическия факултет на ЮЗУ, както и всички почитатели на китайската култура, отбелязаха с тържество идването на новата китайска година.

Тъй като Югозападният университет все още е във ваканция, тържеството беше организирано във виртуална среда, но това не попречи на представянето на богатата програма, предвидена от организаторите.

Тържеството откри деканът на Филологическия факултет, проф. Магдалена Панайотова. Тя представи идеята за празника и двете преподавателки, които са организирали групите от студенти и ученици, участващи в  програмата: доброволката от Пекинския университет за чужди езици Ли Чън Си и преподавателката по китайски език към Югозападния университет ас. Христина Думбанова. Да припомним, че Югозападният университет обяви от есента безплатно обучение за ученици по китайски.

 

След представянето на лунния китайски календар и традициите, свързани с него, както и на празника на пролетта, по-известен у нас като „китайска“ Нова година, гостите отговориха на кратка викторина, след което учениците, които се обучават по китайски език към Югозападния университет едва от ноември месец 2022 г., представиха пиесата „Легендата за звяра „Ниен“, която предизвика  силните аплодисменти на зрителите за професионализма и напредъка на младите таланти.

В пиесата участваха Алекс Стоименов и  Рая Александрова  от VІІ средно училище „Кузман Шапкарев“ , Любомира Иванова, Лилия Жостова и Йоанна Стаматова от Природо-математическа гимназия „Акад. С. Корольов“, Марио Думбанов от Средно училище с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“, както и студентът Александър Стаменов от специалност Връзки с обществеността на ЮЗУ. Зрителите чуха  и една от най-обичаните песни за китайската Нова година „Поздравявам те за Новата година“ – отново в изпълнение на новите ученици по китайски език.

Студентките във втори курс Педагогика на обучението по български и китайски език, Виктория Петрова и Памела Иванова, изрецитираха на китайски  две поеми, посветени на Празника на пролетта, а Рая Коева – студентка в първи курс ПОБЕЧЕ с КЕ изпълни песента „Предишни времена“ на китайски език, с което отново предизвика адмирациите на публиката.

Празникът завърши с демонстрация  на изкуството дзиенджъ – изкуството за изрязване на хартия – от преподавателката Ли Чън Си. Бяха показани лесни техники за украса, които студентите и учениците могат да направят и богато да украсят своя дом.

Проф. Панайотова и ас. Думбанова поканиха гостите на празненството и през месец февруари, когато Ли Чън Си ще представи традиционното изкуство на китайския танц.

Видео и снимки от събитието може да видите на сайта на класна стая «Конфуций» – https://conf.swu.bg/index.php/bg/

СУ обявява прием в нова магистърска програма съвместна с ЮЗУ и ШУ

Софийският университет  „Св. Кл. Охридски“ обявява прием в съвместна с Югозападния университет  „Неофит Рилски“ и Шуменския университет „К. Преславски“  магистърскa програма от летен семестър на учебната 2022/2023 г.:

Магистърска програма „Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение“ (английски, немски, руски/славянски езици) – държавна поръчка и обучение срещу заплащанe

Прием на документи: от 16 януари до 31 януари 2023 г.

Документите се подават онлайн на г-жа Гергана Зашева на адрес g.zasheva@uni-sofia.bg , gerganazasheva@abv.bg,

телефон за контакт 02 9308 525, 02 9308 381.

 

НЕОБХОДИМИ документи за кандидатстване:

 • Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ.
 • Копие на документ за самоличност.
 • Копие на диплома за висше образование или уверение за завършено висше образование.
 • Документ за платена такса/такси/ за участие в конкурса.

 

График за административно обслужване на студентите в периода 03-27 януари (10.00-14.00)

График за дежурствата във Филологическия факултет за административно обслужване на студентите в периода от 03.01.2023 г. до 27.01.2023 година от 10.00 до 14.00 часа

 

Име и фамилия

Дата на дежурството

Кабинет

Вася Бачева

05, 10, 19 и 24 януари 2023 година

557

Величка Сотирова

03 януари 2023 година

568

Павлина Солачка

12 януари 2023 година

471

Елена Колова

17 януари 2023 година

470

Илиана Вантова

26 януари 2023 година

439

 

 

Дати за държавните изпити (06-17 февруари 2023 г.)

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ
за
поправителната изпитна сесия (06-17 февруари 2023 г.)

 • 10 февруари 2023 г. – български език и литература, етнология,
  – магистърска програма: „Българският език като чужд език“
 • 13 февруари 2023 г. – немски език, френски език, руски език, гръцки език
  – магистърска програма: „Превод“ (гръцки език)
 • 16 февруари 2023 г. – английски език, чешки, сръбски и хърватски език,
  – магистърските програми:
  „Английски език и междукултурно общуване“
  “Език и лингвистика в глобалния свят“
  „Превод и съвременна англоезична литература“
  „Лингвистично аспекти на чуждоезиковото обучение“
  „Английски език и антропология на Югоизточна Европа“
  „Филологически аспекти на работата в медиите“
  и за студените, обучаващи се в Стопанския факултет, Правно-историческия и Факултета по педагогика

 

Писмените държавни изпити започват от 9.00 часа, а защитата на дипломни работи от 10.00 часа.

 

 

Церемония по дипломиране

Уважаеми студенти,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 24.03.2023 г. от 11.00 часа в Аулата на Университета ще се проведе тържествената церемония по дипломирането.

Всички, които желаят да получат своите дипломи на церемонията, е необходимо да минат през Учебен отдел в срок от 30.01.2023 г. до 20.03.2023 г.