Договор с Комисия Фулбрайт за образователно сътрудничество

Филологическият факултет на Югозападния университет вече има подписан договор с Комисия Фулбрайт за образователно сътрудничество. От тази учебна година студентите на Филологическия факултет ще имат възможност да се обучават с нейтив спикър, изпратен по тази програма. На обучителния семинар присъства и доц. Костадинова, ръководител на катедрата по германистика и романистика.

Notice: Array to string conversion in /home/nurie/www/philo/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line 252

Откриване на учебната 2022/2023 година във Филологическия факултет

Уважаеми колеги, на 12 септември от 12.30 ч. в Аулата на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Учебен корпус № 1, ще се състои официално откриване на академичната 2022/2023 година за Филологическия факултет.

 

Notice: Array to string conversion in /home/nurie/www/philo/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line 252

Курс по японски език

Филологическият факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“  организира обучение по японски език. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават японски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

Часовете се провеждат от японски преподавател, говорещ български език.

Заявления  за записване в курса се подават лично в стая 568 на Учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523).

 

Срок за подаване на заявленията до 23 септември 2022 година.

 

Първата среща с начинаещата група за определяне на графика ще се проведе на 26 септември 2022 година от 17.00 ч. в зала 1529.

Notice: Array to string conversion in /home/nurie/www/philo/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line 252

Обучение по китайски език

Филологическият факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“  организира обучение по китайски език – начинаещи и средно напреднали. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават китайски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

Часовете ще се провеждат в СРЯДА от китайски преподавател, говорещ английски език.

Заявления  за записване в курса се подават в стая 568 на Учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523).

 

Срок за подаване на заявленията до 30 септември 2022 година.

 

Първата среща за определяне на графика ще се проведе на 05 октомври 2022 година (сряда), 12.00 ч., зала 1531, Учебен корпус № 1.

 

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година в чуждестранни висши училища

Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ уведомява всички заинтересовани преподаватели, че на сайта на МОН в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“, линк: Преподаватели (mon.bg) <https://www.mon.bg/bg/100125>, е публикувана обявата за процедура за подбор на преподаватели за академичната
2022/2023 в следните чуждестранни висши училища:

1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша;
2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция;
3. Университет „Ла Спиенца“, Рим, Италия;
4. Люблянски университет, Любляна, Словения;
5. Хумболт университет, Берлин, ФРГ;
6. Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай;
7. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В.
Брюсов“, Ереван, Армения.

*Крайният срок за подаване на документи е **9 септември (петък) 2022 г. *

Напусна ни завинаги доцент Анна Лилова

Напусна ни завинаги доцент Анна Лилова – човек с голямо сърце, отдадено на семейството, науката, студентите и приятелите.
В последните години от трудовата си кариера тя преподаваше редица теоретични дисциплини на немски език във Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. Ще запомним завинаги забързаната й дребничка фигура и блясъка в очите й по време на лекции.
Анна Лилова постави основите на теоретичното преводознание в България, преведе много книги от немски на български език, обучи поколения германисти, беше научен ръководител на редица дипломанти и докторанти. С нейната кончина българската германистика губи един международно признат учен.
Поклон пред светлата й памет!
Почивай в мир, скъпа Анна!

Открита лекция на д-р Дик Смакман от Университета в Лайдън, Нидерландия

На открита лекция, на която присъстваха студенти, докторанти и преподаватели не само от Филологическия, но и от други факултети в университета, д-р Смакман представи своята визия за преподаването на английския език като втори от социолингвистична гледна точка. Лекцията предизвика интерес у присъстващите и пространна дискусия. След лекцията д-р Смакман проведе уъркшоп, посветен на предизвикателствата, свързани с писането на дисертационен труд, провеждането на изследвания и публикационната дейност, който бе предназначен за докторантите.
Д-р Смакман е на посещение в Югозападния университет в рамките на договор по програма Еразъм + между Филологическия факултет и Университета в Лайдън.