Дати за поправителната държавна изпитна сесия през месец февруари 2021 година

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Дати за провеждане на поправителната (08.02.– 25.02.2021 год.)  държавна изпитна сесия

08   февруари 2021 г.:     

  • английски език, чешки, сръбски и хърватски език;
  • магистърските програми:

“Език и лингвистика в глобалния свят“, „Превод и съвременна англоезична литература“,

„Лингвистично аспекти на чуждоезиковото обучение“, Английски език и антропология на Югоизточна Европа.

10 февруари 2021 г.:   

  •  български език и литература, етнология;
  •    магистърска програма „Българският език като чужд език“

15 февруари 2021 г.:   

  •  немски език, френски език, руски език, гръцки език;
  • магистърските програми: „Филологически аспекти на работа в медиите“ и „Превод“ (гръцки език).

Писмените държавни изпити започват от 9.00 часа, а защитата на дипломни работи от 10.00 часа.

 

 

Публична лекция на доц. д-р Биляна Тодорова

На 5 ноември 2020 от 10:00 ч. доц. д-р Биляна Тодорова ще изнесе публична академична лекция на тема “Езикови особености на компютърно опосредстваната комуникация”. Лекцията ще бъде представена онлайн в електронната платформа BigBlueButton на адрес:

https://bbb.swu.bg/b/bil-ay4-dgy.

Филологическият факултет се прости с доц. дфн Гергана Пенчева-Апостолова

Филологическият факултет се прости с доц. дфн Гергана Пенчева-Апостолова – един широкоскроен учен, ерудиран специалист, добронамерен и отзивчив професионалист, благороден колега, който майчински се грижеше за колегите и студентите си, учеше ги, помагаше им, подкрепяше ги и ги вдъхновяваше.

Доц. Дфн. Гергана Апостолова става част от Филологическия факултет през 1992 г. На 02.02.2012 г. придобива академичната длъжност „доцент“, от 20.03.2015 г. е доктор на филологическите науки. Нейната всеотдайна начетеност е видима не само в научните трудове и учебни помагала, които тя пише, но и в широкия диапазон от водени лекционни курсове и практически упражнения: като се започне от практически английски език, премине се през лингвистичните дисциплини и се стигне до любимите й „Теория на превода“, „Увод в английската литература“, „Убеждаваща комуникация“ и „Английски за интернет“.

Доц. дфн Апостолова оставя след себе си не диря, а стабилна основа от няколко поколения учени и учители – на всички тях тя даваше знание, мъдрост, умения и частица от човечността, добрината и лъчезарността си.

Една голяма част от преподавателите в Катедрата по германистика и романистика на Филологическия факултет, към която доц. дфн Апостолова принадлежеше, са нейни студенти и дипломанти.

Да бъде светла паметта й,  остава добре утъпкан и достойно извървян път на учен, преподавател, писател, колега, приятел, човек с голямо и добро сърце.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ДППИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 Сряда, 04. 11. 2020 г.

Първа смяна, Пето ОУ

Базов наставник: Малинка Сливкова

8.00 – 8.40 (3а) Владислава Миланова 16300321003

9.50 – 10.30 (3б) Оксана Пономарьова 16300421037

Базов наставник: Румяна Герганова

11.00 – 11.40 (6а) Йорданка Калайджиева 15300821004

Понеделник, 09. 11. 2020 г.

Първа смяна, СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”

Базов наставник: Ели Бундова

10.40 – 11.20 (4а) Гюлсун Хайтова 15300321020

11.30 – 12:10. (4б) Денис Кескинев 16300421012

12:20 – 13.00 (3б) Нестрина Чаушева 18300342005

Покана за уеб лекция на тема “Experimental linguistics in modern complex research”

Уважаеми колеги, заповядайте на уеб лекцията на проф. Лариса Бутакова, Държавен университет в Омск, на тема “Experimental linguistics in modern complex research”. Лекцията ще се проведе на 20.10.2020 г. от 11.30 ч. Колегите (студенти и преподаватели), които са в университета, ще могат да слушат лекцията в зала № 531.

Larisa Butakova приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Конференция Zoom Larisa Butakova
Время: 20 окт 2020 02:30 PM Алматы

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85207655112?pwd=YWdwT29Vb3E0TThPanJpS1h6dGU0dz09

Идентификатор конференции: 852 0765 5112
Код доступа: 720960

На добър час, скъпи първокурсници!

В аулата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ тържествено беше открита учебната 2020/21 година за първокурсниците във Филологическия факултет.

Ректорът проф. д-р Борислав Юруков поздрави бъдещите филолози с видеоприветствие, като изтъкна предимствата на университета, отбеляза доброто му развитие и анонсира няколко новооткрити специалности.

Ръководството на Филологическия факултет, начело с декана проф. д-р Магдалена Панайотова, както и ръководителите на катедрите, посрещнаха новоприетите студенти с топли слова и им пожелаха успехи в обучението и удовлетворение след завършването.

Песен за поздрав изпълни талантливата Мария Гогушева, която е студентка в специалност „Поп и джаз пеене“ в Югозападния университет, а първокурсничката Пролет Найденова от специалност „Българска филология“ произнесе кратко слово от името на колегите си.