Конкурс за есе на български или на английски език

Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград обявява конкурс за есе на български или на английски език.

Можете да изберете една от следните теми за конкурса на български език:

 1. Пътуването, което ме очаква“
 2. Думите – пътят към другите
 3. „Моето писмо в бутилка“
 4. 4. „Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?“

 Темите за конкурса на английски език са:

 1. Knowledge is the antidote to fear (Ralph Waldo Emerson)
 2. Social distancing versus social solidarity
 3. The future of the Bulgarian language in the global world
 4. What lessons can be learned from the coronavirus crisis

Изпращайте вашите текстове на имейл konkurs2021@abv.bg.

Всички отличени участници в конкурса с есе на български език ще получат сертификат, който може да послужи за прием в пет от специалностите на Филологическия факултет: 1) „Българска филология, 2) „Педагогика на обучението по български език и чужд език (с английски, руски, гръцки или китайски), 3) „Английски език и етнология и 4) „Славянски език (руски) и туризъм, 5) „Чужд език и бизнес администрация. Отличените участници с есе на английски език ще получат сертификат, който може да послужи за прием в следните специалности: 1) „Английска филология, 2) „Английски език: превод и комуникации и 3) „Приложна лингвистика (с първи чужд език английски и втори чужд език – немски, френски, руски или гръцки – по избор на кандидат-студентите).

Крайният срок за изпращане на есетата е 30.04.2021 г.

Резултатите ще бъдат обявени до 10.05.2021 г.

 

 

Втори кръг на конкурса за есе на български или на английски език (краен срок: 12.06.2020 г.)

Филологическият факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград обявява Втори кръг на конкурса за есе на български или на английски език.

Теми за конкурса на български език:

 1. “Пътуването, което ме очаква”
 2. “Думите – пътят към другите”
 3. “Моето писмо в бутилка”
 4. “Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?”

Теми за конкурса на английски език:

 1. “Knowledge is the antidote to fear (Ralph Waldo Emerson)”
 2. “Social distancing versus social solidarity”
 3. “The future of the Bulgarian language in the global world”
 4. “What lessons can be learned from the coronavirus crisis”

 

За участниците с най-добрите есета са предвидени насърчителни награди. При отлично представяне оценката от есето на български език може да послужи за прием в пет от специалностите на Филологическия факултет: 1) “Българска филология“, 2) “Педагогика на обучението по български език и чужд език (с руски, турски, гръцки или китайски)”, 3) “Английски език и етнология” и 4) “Славянски език (руски) и туризъм“, 5) Чужд език и бизнес администрация“, а  оценката от есето на английски език може да послужи за прием в  някоя от следните специалности: 1) “Английска филология“, 2) “Английски език: превод и комуникации” и 3) “Приложна лингвистика” (с първи чужд език английски и втори чужд език – немски, френски, руски или гръцки – по избор на кандидат-студентите).

Текстовете трябва да бъдат изпращани на имейл: konkurs2020@ abv.bg.

Краен срок за изпращане на есетата: 12.06.2020 г.

Резултатите ще бъдат обявени до 15.06.2020 г.

 

Конкурс за есе за кандидат-студенти (РЕЗУЛТАТИ)

Успешно приключи първият етап от конкурса за есе на български и на английски език, обявен от Филологическия факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски”.

В него се включиха десетки участници, от които бяха отличени 32 с есе на български език, а  16  бяха одобрени със своите разсъждения  по обявените теми на английски.

Комисията, оценяваща есетата,  отбеляза изключително високото ниво на участниците, което сериозно затрудни избора на най-добрите. Общото мнение е, че голяма част от получените текстове разкриват зрели, мислещи, социално отговорни млади хора, със собствени позиции и високо ниво на езикова подготовка и култура.

Единодушното решение на журито определи трите най-добри есета, получили максималната оценка

Български език:

Александра Евтимова – „Моето писмо в бутилка“

Бюлент Ибрахим – „Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?

Калина Кръстева – „Пътуването, което ме очаква“

 Английски език:

Радослав Илиянов Стоянов “What lessons can be learned from the coronavirus crisis”

Ивайло Ангелов Захариев “What lessons can be learned from the coronavirus crisis”

Кристиян Петров “Knowledge is the antidote to fear” (R.W. Emerson.

 Отличените най-добри есета ще получат насърчителни награди.

Всички отличени участници в конкурса с есе на български език, ще получат сертификат, който може да послужи за прием в пет от специалностите на Филологическия факултет: 1) “Българска филология“, 2) “Педагогика на обучението по български език и чужд език (с руски, турски, гръцки или китайски)”, 3) “Английски език и етнология” и 4) “Славянски език (руски) и туризъм“, 5) „Чужд език и бизнес администрация

Отличените участниците с есе на английски език, ще получат сертификат, който може да послужи за прием в следните специалности: 1) “Английска филология“, 2) “Английски език: превод и комуникации” и 3) “Приложна лингвистика” (с първи чужд език английски и втори чужд език – немски, френски, руски или гръцки – по избор на кандидат-студентите).