XVI национални филологически четения за студенти и докторанти

През месец май в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведат онлайн традиционните XVI национални филологически четения за студенти и докторанти (Благоевград, 11 май 2022 г.). Филологическият факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ има удоволствието да покани за участие в научната конференция студенти и докторанти филолози от страната и чужбина. Очакваме заявките и докладите от областта на езикознанието и литературознанието на адрес conference.11.may@abv.bg. Крайният срок за изпращане е 2 май 2022 г.

Покана XVI национални филологически четения за студенти и докторанти

Формуляр с данни на участника

 

Юбилейна международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“ (07 – 09 Октомври 2021)

Конференцията се организира по повод 30-годишнината от създаването на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Заявки за участие в научния форум са получени от 190 участници от над 12 държави. Работната програмата е ситуирана в три дни с начало 07.10.2021 г. и продължава до  09.10.2021 г. включително.

Конференцията се предвижда да се проведе присъствено в ЮЗУ „Неофит Рилски“. По този начин ще се реализира най-големият научен филологически форум за настоящата година, в рамките на който своите последни изследвания и открития ще представят 45 учени от 24 университета в чужбина (Европа и Азия) и 145 учени от над 10 университета и научни институти в България от областта на езикознанието, литературата, методиката, етнологията и фолклористиката.

Кръгла маса на тема „Бъдещето на българската научна периодика – общности, дебати, международно присъствие“ – 27 октомври 2020 г.

Уважаеми издатели, редактори, колеги, обвързани с издаването на научна периодика,

Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ към МОН имат удоволствието да ви поканят за участие в кръгла маса на тема БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАУЧНА ПЕРИОДИКА – ОБЩНОСТИ, ДЕБАТИ, МЕЖДУНАРОДНО ПРИСЪСТВИЕ на 27 октомври 2020 г., в зала 412 на Учебен корпус №1 на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.

Организираното събитие предвижда дискусии върху основни проблеми при редактирането, издаването и индексирането на националната научна периодика, както и споделяне на идеи и визии за бъдещето на научните издания, за успешното им „вграждане“ в международното научно пространство. Предвижда се включването на лектор от Web of science.

Участието в кръглата маса може да бъде с доклад, постер или като слушател след заплащане на такса, както следва:

  • за участие с доклад – 50 лв;
  • за участие с постер или научно съобщение – 30 лв;
  • за участие като слушател – 20 лв.

Срокът за заявка за участие е 1 октомври 2020 г. на е-mail: periodika2020@abv.bg

След научно рецензиране, одобрените материали ще бъдат публикувани в списание „Езиков свят“. Окончателните текстове трябва да бъдат изпратени до 15 октомври 2020 г. на имейл: ezikovsvyat@abv.bg. Изискванията за оформянето на материалите можете да видите тук: http://ezikovsvyat.com/index.php/bg/prbg.

Очакваме ви!

От Организационния комитет

ROUNDTABLE DISCUSSION

Заявка данни

Registration form

Покана за шестата сбирка на Форума “Българска граматика”, организиран от ЮЗУ и БАН

Форум „Българска граматика“ 2019

 

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките имат удоволствието да Ви поканят на шестата сбирка на Форума „Българска граматика“.

Темата на тазгодишния форум е Граматичните системи в синхрония и диахрония.

Форумът ще се състои на 17 октомври 2019 г. (четвъртък) от 9:15 до 17:30 ч. в Големия салон на Института за български език при БАН (бул. „Шипченски проход“ 52).

 

Програма – Download

 

17 октомври 2019 година

9:15 – 9:30 Откриване на Форума

9:30 – 10:00 Чл.-кор. проф. Стоян Буров (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“): Зависимост и йерархия между граматичните системи.

10:00 – 10:30 Проф. Стефана Димитрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“): Разбирането за категория като важен фактор за развитието на лингвистичните парадигми.

10:30 – 11:00 Почивка

11:00 – 11:30 Доц. Борислав Попов (Югозападен университет „Неофит Рилски“): Триелементен структурен модел в индоевропейските граматични системи като проекция на митологичните представи и на човешкото познание за света.

11:30 – 12:00 Проф. Максим Стаменов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“): Две хипотези за характера и резултатите от взаимодействието на граматичните системи в Балканския езиков съюз.

12:00 – 12:30 Проф. Лилия Илиева (Югозападен университет „Неофит Рилски“): Българската граматика през ситото на книжовния език и Европейският езиков съюз (SAE).

12:30 – 13:00 Дискусионна сесия

13:00 – 13:30 Обедна почивка

13:30 – 13:45 Проф. Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Типология на взаимоотношенията между граматическите категории в българския език.

13:45 – 14:00 Проф. Велка Попова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“): Граматичната метаморфоза на българския детски език в зората на човешкия живот.

14:00 – 14:15 Доц. Радослав Цонев (Югозападен университет „Неофит Рилски“): Някои начини за изразяване на абсолютната превъзходна степен в българските интернет форуми.

14:15 – 14:30 Гл. ас. Енчо Тилев (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): Категориалните и некатегориалните значения като конституиращи елементи на езиковата система.

14:30 – 14:45 Гл. ас. Биляна Тодорова (Югозападен университет „Неофит Рилски“): Съществителното име в ролята на предпоставено несъгласувано определение в съвременната речева практика.

14:45 – 15:15 Дискусионна сесия

15:15 – 15:30 Почивка

15:30 – 15:45 Доц. Ваня Зидарова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): Именната детерминация – морфологична традиция и семантико-прагматична интерпретация.

15:45 – 16:00 Доц. Христо Стаменов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Акцентно изтъкване на членната морфема.

16:00 – 16:15 Доц. Петя Бъркалова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): От най-близкия род към видовата характеристика.

16:15 – 16:30 ДоцЦветомира Венкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): От машинен превод към формална граматика.

16:30 – 17:00 Дискусионна сесия

 

Сесия, посветена на 160-годишнината от рождението и 60-годишнината от кончината на акад. Ал. Теодоров-Балан

17:00 – 17:15 Проф. Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): За Балан, за културата на речта и духа на езика.

17:15 – 17:30 Доц. Катя Чаралозова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“): Категорията определеност / неопределеност в „Нова българска граматика“ на Ал. Теодоров-Балан.

17:30 Закриване на Форума

 

Ще бъдат представени проблеми, обхващащи широк спектър в сферата на българската граматика. Това ще даде възможност да бъдат засегнати както по-глобални въпроси, отнасящи се до общите явления и модели в граматичните системи, езиковата типология, отношенията и съпоставките между различни системи, така и по-конкретни теми, свързани с процесите и явленията вътре в самите системи. Представените изследвания могат да се основават на различни теоретични методи и подходи, а системите могат да бъдат разглеждани в синхронен или в диахронен план. Дискусията ще бъде съсредоточена около следните основни въпроси:

  • Какви зависимости се наблюдават между граматичните системи?
  • Кои начини са подходящи за моделиране на граматичните системи?

Целта е не само да се направят генерални обобщения по разискваните теми, а и да се обменят мнения, да се предложат хипотези и да се създаде творческа атмосфера за непосредствен разговор и обмен на идеи.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките организират шеста сбирка на Форума „Българска граматика“

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките имат удоволствието да Ви поканят на шестата сбирка на Форума „Българска граматика“

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [135.69 KB]

Международна научна конференция ПОЛИСЛАВ XXIII / International Scientific Conference POLYSLAV XXIII / Международная научная конференция POLYSLAV XXIII

На 9 септември 2019 г. в Университетския център “Бачиново” бе открита международната конференция ПОЛИСЛАВ, която се провежда за първи път в България. Домакин на двадесет и третото издание на престижния форум е Филологическият факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски”.

Конференцията бе открита от ректора на университета проф. д-р Борислав Юруков. Той подчерта, че е чест за Югозападния университет да бъде домакин на форума и отбеляза, че в университета работят изключително млади и амбициозни учени и преподаватели.

Приветствия към участниците отправиха и деканът на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Панайотова и ръководителят на Катедрата по български език доц. д-р Лъчезар Перчеклийски.

Проф. Панайотова отбеляза, че конференцията е четвъртото международно събитие, организирано  от Филологическия факултет в рамките на една година.

“Осъществяването на контакти във връзка със славянството, подкрепата на славистичните изследвания за нас е мисия като факултет. Всички знаем, че езикът на съвременния свят е английският език, но в нашия факултет се отстоява на многообразието на езиците, многообразието на различните славистични изследвания и това се вижда от реферираните списания “Балканистичен форум” и “Езиков свят”, които Филологическият факултет издава”, каза проф. Панайотова.

“Този форум е не само лингвистичен, от няколко години ПОЛИСЛАВ се опитва да разшири своя кръгозор като темите, свързани със славистиката са в най-широкия смисъл на думата. Радостен съм, че тази година във форума, освен лингвисти, участват литературоведи и историци”, каза доц. Перчеклийски. Той изрази надежда, че конференцията ще продължава да се разширява и постигнатото ще бъде от полза не само за учените, но и за обществото.

В конференцията, която ще продължи до 11 септември 2019 г. участват 90 изследователи слависти от 27 университета и научни института от България, Сърбия, Словения, Чехия, Полша, Унгария, Германия, Русия, Украйна, Япония и др. Докладите от форума се публикуват в сборник, който е индексиран в авторитетната платформа за научни данни Web of Science.Организатори на научното събитие са Катедрата по български език към Филологическия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” и Асоциацията на славистите POLYSLAV.

Още снимки от събитието

 

Programme_POLYSLAV XXIII

Conference Program-Download

ПОКАНА

INVITATION

ПРИГЛАШЕНИЕ

POLYSLAV XXIII Application Form

Международна научна конференция “Изтокът – Далечен и близък”, организирана от Филологическия факултет и Институт “Конфуций” – София

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

Филологически факултет

 

Институт „Конфуций“, София

 

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ИЗТОКЪТ – ДАЛЕЧЕН И БЛИЗЪК

Благоевград, 28 май 2019 г.

 

Конференцията е замислена като интердисциплинарен форум; в нея са поканени да участват учени от България, Китай, Италия, Чехия, Франция, Унгария,  Полша, Словакия, Гърция, Русия, Украйна, Германия и Австрия.

В тази връзка предвиденият форум ще провокира дебат по различни въпроси, които засягат езика, литературата, философията, културата, както и дипломацията, правото, икономиката, големия геополитически проект „Един пояс, един път“ и др.

 

  • Конференцията ще се състои на 28 май 2019 г. в зала 114, Първи учебен корпус на Югозападния университет (гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ 66).

ПОКАНА – Download

ПРОГРАМА – Download