Летен семинар по български език и култура – 2021 г.

В празнична атмосфера бе отбелязан краят на Летния семинар по български език и култура, организиран от Филологическия факултет.

Двете седмици, наситени със занятия и мероприятия, изминаха неусетно и се превърнаха в завладяващо и изпълнено с положителни емоции преживяване както за участниците от Албания, Сърбия и Украйна, така и за организаторите.

Курсистите, част от които за първи път посещават България, получиха сертификатите си лично от Декана на Филологическия факултет проф. д.ф.н. Магдалена Панайотова по време на вълнуващата церемония. Гостите се насладиха на изпълненията на детски състав „Джумайчета“ и на фолклорната програма на очарователните сестри Мария и Магдалена Филатови. По традиция с българско хоро и автентични местни гозби присъстващите отпразнуваха приятелството си и си пожелаха нови срещи.

На добър час, скъпи първокурсници!

В аулата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ тържествено беше открита учебната 2020/21 година за първокурсниците във Филологическия факултет.

Ректорът проф. д-р Борислав Юруков поздрави бъдещите филолози с видеоприветствие, като изтъкна предимствата на университета, отбеляза доброто му развитие и анонсира няколко новооткрити специалности.

Ръководството на Филологическия факултет, начело с декана проф. д-р Магдалена Панайотова, както и ръководителите на катедрите, посрещнаха новоприетите студенти с топли слова и им пожелаха успехи в обучението и удовлетворение след завършването.

Песен за поздрав изпълни талантливата Мария Гогушева, която е студентка в специалност „Поп и джаз пеене“ в Югозападния университет, а първокурсничката Пролет Найденова от специалност „Българска филология“ произнесе кратко слово от името на колегите си.

 

 

 

Notice: Array to string conversion in /home/nurie/www/philo/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line 252

Четиринадесети Национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий

За четиринадесета поредна година и за пръв път онлайн в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведоха традиционните Национални филологически четения за студенти и докторанти. Научният форум бе открит с приветствие към участниците от Декана на Филологическия факултет – проф. д-р Магдалена Панайотова. Големият брой студенти и докторанти от български и чуждестранни висши училища се срещнаха чрез виртуална връзка с членовете на научното жури в две секции – „Литературознание“ и „Езикознание“.

В секция „Езикознание“ участие взеха общо шестнадесет студенти и докторанти от Югозападния университет „Неофит Рилски“, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от Университета за национално и световно стопанство и др. За пореден път на форума имаше и международно присъствие ‒ от Университета „Мария Кюри-Склодовска в Люблин“, Република Полша.

Младите изследователи демонстрираха впечатляваща компетентност в изключително разнообразни сфери на езиковедското познание. Представени бяха доклади на български, руски и английски език от областта на диалектологията, лексикологията, стилистиката, социолингвистиката, историята на българския книжовен език, теорията на превода, методиката на чуждоезиковото обучение. Не липсваха и етноложки проучвания. Като особено ценни се откроиха съпоставителните и интердисциплинарните изследвания.

Националното жури, в състав доц. д-р Р. Цонев от Югозападния университет „Неофит Рилски“, доц. д-р Д. Карапеткова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доц. д-р Б. Янев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, изказа задоволството си от интересните доклади и похвали участниците за старанието и за собствения принос при осветляването на разглежданите проблеми.

В условията на сериозна конкуренция бяха присъдени следните награди: две първи места ‒ за Йоана Томова от Югозападния университет „Неофит Рилски“ за доклада „On the Topic of Phraseological Units (A Comparative Analysis of English and Bulgarian Based on the Word “Life”)“ и за Симеон Михалков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за доклада му  „От класическото арго до съвременния гръцки и български младежки сленг“; за две втори места ‒ за Виталий Емелияненков от Университета „Мария Кюри-Склодовска в Люблин“ за доклада „Хореографическая терминологическая система в болгарском языке“ и за Румяна Попова от Югозападния университет „Неофит Рилски“ за доклада „Analysis of Names and Nicknames of Characters from Literary Works by Chudomir“; две трети места ‒ за Веселка Лазова и за Щерьо Щерев, представители на Югозападния университет „Неофит Рилски“, за докладите им, съответно „Translation of phraseological units with base word “metal” from English to Bulgarian“ и „Бежанците от Егейска Македония и техните наследници – предварителни бележки“.

По време на литературната сесия журито с председател проф. дфн Цветан Ракьовски и членове доц. д-р Роман Хаджикосев, проф. дфн Амелия Личева и доц. д-р Йордан Ефтимов сподели впечатлението си от прочетените разработки. Доц. Ефтимов отбеляза големия диапазон от участници – от студенти в първи курс до докторанти пред защита от различни научни институции – ЮЗУ, СУ, ПУ, НБУ, ВТУ, УНСС и др.. Журито беше впечатлено от разнообразието в тематиката и актуалността на повечето изследвания. Проф. Личева изтъкна наличието на интересни доклади, които демонстрират разнообразни подходи и интерпретации, а авторите им се отличават с иновативност, интересни хрумвания, стойностни практически анализи и добра теоретична подготовка.

Наградените в секция „Литературознание“ са 5 участници от общо 20. Първо място бе присъдено на Ванеса Андонова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за доклада ѝ „Как Ерос се превърна в Дявола или за пропадането на един умопобъркан в бездна“. Наградите за второ място са две, съответно за Александър Христов от Великотърновския университет за неговия доклад „Сборниците-предвестници на Елин-Пелиновата книга „Черни рози“ (1928)“ и за Франческа Земярска от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за доклада ѝ „Автобиографичната маска в трилогията “Лабиринтът на света”“. На трето място бяха класирани също двама участници: Магдалена Шимова от Югозападния университет „Неофит Рилски“ за доклада ѝ „Пътят към Бога и прераждането в „Престъпление и наказание“ на Достоевски“ и Мартина Недялкова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за доклада ѝ „Поколение и тенденции в най-новата българска поезия“.

В сесиите взеха участие млади учени и постдокторанти от Филологическия факултет: гл.ас. д-р Иванка Сакарева, гл.ас. д-р Мария Анастасова, гл.ас. д-р Наталия Сотирова-Милчева, гл.ас. д-р Яна Манова-Георгиева, гл.ас. д-р Красимира Хаджиева, гл. ас. д-р Валентина Донева, ас. д-р Павел Филипов, ас. д-р Дмитро Гергинов, ас. д-р Наделина Ивова, ас. д-р Милена Накова-Петрова и ас. д-р  Соня Христова.

Организирането на научната конференция е тяхната менторска стъпка към по-младите им колеги, доколкото една от най-важните задачи в научната дейност е предаването на усвоените знания и умения. Младите учени ще бъдат в редакционния екип при оценката на научните докладите. След съответното рецензиране одобрените за публикуване статии, ще бъдат включени в сборник с научно рецензиране, който ще бъде рефериран в НАЦИД.

Notice: Array to string conversion in /home/nurie/www/philo/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line 252

С тай чи, песни, калиграфия и лакомства посрещнаха годината на металния плъх в стая „Конфуций“ в Югозападния университет

 

Началото на китайския пролетен фестивал (Чун Дзие) бе отпразнувано в Югозападния университет с богата културна програма. По традиция всяка  година филолозите канят свои колеги, български и чуждестранни студенти и граждани на Благоевград да се включат в отбелязването на един от най-важните празници в китайския културен календар, за който ежегодно милиони хора пътуват към домовете си. „Тъй като изучаването на чуждия език неизменно минава през културата на една държава, ние не просто преподаваме един или друг език, а се опитваме да потопим нашите студенти в атмосферата на една култура.  – каза при откриването на събитието проф. Панайотова, декан на Филологическия факултет. – Нашите традиции, макар и различни от китайските, в някои отношения си приличат. Така например по време на новогодишните празненства китайците се събират с роднини и съседи, изглаждат конфликтите, появили се през годината, и това доста напомня нашите Прошки“.

Програмата на празника, подготвена от преподавателката Юмин,  започна с упражнения от тай чи, в които се включиха студенти и преподаватели. Изучаващите китайски език демонстрираха завидни умения като не само изпълниха сложни песни, но дори упражниха китайски скоропоговорки. В състезанието на скоропоговорки се включиха и китайските студенти от Тиендзин, които изучават български език във Филологическия факултет. С игри и забава, със състезания по калиграфия продължи празникът, а гостите се подкрепиха с китайски чай и някои традиционни  китайски ястия като риба (едно от задължителните блюда в Южен Китай), захаросани плодове и др.

 

 

 

 

 

Notice: Array to string conversion in /home/nurie/www/philo/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line 252

Тържествена церемония по дипломирането на студентите от Филологическия факултет

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

            Ул. “Иван Михайлов” № 66,  Благоевград 2700, България

             Тел:+ 35973 88-55-01, 588-523, Fax: +35973 88-55-16

 Е-mail: filologia@swu.bg

 

На 28 февруари 2020 година, 11.00 часа, Аула, Учебен корпус № 1, ще се състои церемонията по дипломирането на студентите от Филологическия факултет.

Дипломиралите се през 2019 година студенти е необходимо в срок до 21 февруари 2020 година да подпишат дипломите си при инспектор Вася Бачева, каб. 557, Учебен корпус № 1, в противен случай няма да могат да ги получат на церемонията.

Препоръчително е официално облекло.

Notice: Array to string conversion in /home/nurie/www/philo/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line 252

Поредна успешна защита на докторска дисертация в Катедрата по славистика

На 17 юни 2019 г. от 13:00 часа в зала 1412 на УК 1 се състоя защитата на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” на Стоян Стефанов Митов – докторант в Катедрата по славистика на Филологическия факултет. Темата на дисертацията е “Рецепция на „Петербургски повести” на Н. В. Гогол в България през ХХ век– началото на ХХI век”, научен ръководител на докторанта е проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова, а рецензии представиха  проф. д-р Ивайло Петров и доц. д-р Татяна Фед. Журито, което единодушно подкрепи представения труд, бе в състав: председател – проф. д-р Стилиян Стоянов и членове – проф. д-р Ивайло Петров,  доц. д-р Татяна Фед,  доц. д-р Светла Томанова и доц. д-р Радослава Илчева.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките организират шеста сбирка на Форума „Българска граматика“

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките имат удоволствието да Ви поканят на шестата сбирка на Форума „Българска граматика“

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [135.69 KB]

Notice: Array to string conversion in /home/nurie/www/philo/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line 252

Международна научна конференция ПОЛИСЛАВ XXIII / International Scientific Conference POLYSLAV XXIII / Международная научная конференция POLYSLAV XXIII

На 9 септември 2019 г. в Университетския център “Бачиново” бе открита международната конференция ПОЛИСЛАВ, която се провежда за първи път в България. Домакин на двадесет и третото издание на престижния форум е Филологическият факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски”.

Конференцията бе открита от ректора на университета проф. д-р Борислав Юруков. Той подчерта, че е чест за Югозападния университет да бъде домакин на форума и отбеляза, че в университета работят изключително млади и амбициозни учени и преподаватели.

Приветствия към участниците отправиха и деканът на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Панайотова и ръководителят на Катедрата по български език доц. д-р Лъчезар Перчеклийски.

Проф. Панайотова отбеляза, че конференцията е четвъртото международно събитие, организирано  от Филологическия факултет в рамките на една година.

“Осъществяването на контакти във връзка със славянството, подкрепата на славистичните изследвания за нас е мисия като факултет. Всички знаем, че езикът на съвременния свят е английският език, но в нашия факултет се отстоява на многообразието на езиците, многообразието на различните славистични изследвания и това се вижда от реферираните списания “Балканистичен форум” и “Езиков свят”, които Филологическият факултет издава”, каза проф. Панайотова.

“Този форум е не само лингвистичен, от няколко години ПОЛИСЛАВ се опитва да разшири своя кръгозор като темите, свързани със славистиката са в най-широкия смисъл на думата. Радостен съм, че тази година във форума, освен лингвисти, участват литературоведи и историци”, каза доц. Перчеклийски. Той изрази надежда, че конференцията ще продължава да се разширява и постигнатото ще бъде от полза не само за учените, но и за обществото.

В конференцията, която ще продължи до 11 септември 2019 г. участват 90 изследователи слависти от 27 университета и научни института от България, Сърбия, Словения, Чехия, Полша, Унгария, Германия, Русия, Украйна, Япония и др. Докладите от форума се публикуват в сборник, който е индексиран в авторитетната платформа за научни данни Web of Science.Организатори на научното събитие са Катедрата по български език към Филологическия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” и Асоциацията на славистите POLYSLAV.

Още снимки от събитието

 

Programme_POLYSLAV XXIII

Conference Program-Download

ПОКАНА

INVITATION

ПРИГЛАШЕНИЕ

POLYSLAV XXIII Application Form