Учени и преподаватели от шест университета участваха в международната кръгла маса „Съвременни подходи за усъвършенстване на публикационните стандарти в научните списания“ (Българският и чуждестранният опит)

Форумът, организиран от Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, бе открит от декана на факултета проф. д.ф.н Магдалена Панайотова. Тя отбеляза, че е важно да се дискутира какво се случва с българските списания, какво място заемат те в световните бази данни и как българската наука да бъде по-видима и разпознаваема.

Приветствия към участниците в кръглата маса отправиха заместник-ректорът по научноизследователската работа и докторантското развитие на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д-р Иванка Станкова и началникът на отдел „Научни проекти“ проф. д-р Петър Миланов. Те подчертаха важността на дискутираната тема и поздравиха декана на Филологическия факултет за инициативата.

Според проф. Станкова в днешния свят, в който имаме достъп до всякакви списания, е много важно българските списания да имат заслужено място в световната наука и да бъдат на такова ниво, че да се търсят от учени от цял свят. Тя подчерта, че 67 български списания се реферират в световната база данни Scopus.

Онлайн приветствие отправи ректорът на Университета „Фан Ноли“ в Албания проф. Димитър Бело, който е възпитаник на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Той изказа благодарности към проф. Панайотова и преподавателския състав на факултета за съвместната работа и успешното сътрудничество през годините.

Работата на форума бе организирана в два модула, в рамките на които бяха презентирани и дискутирани широк кръг въпроси, свързани с публикационните стандарти.

Първият модул стартира с доклад на Христина Щербанова от Кларивейт Аналитикс. Тя разказа за процеса на оценка и критерии за подбор на научни издания в Web of Science/ Web of Science Journal. Доц. д-р Елена Крейчова от Масариковия университет в Бърно (Чехия) представи добри практики при научните публикации.

Онлайн участие във форума взе проф. Чен Ин от Пекинския университет за чужди езици. Нейният доклад беше на тема „Мислене съвременно, иновативно и практично“.

Първият модул от дискусионния форум завърши с доклад на проф. Панайотова на тема „Publish but don`t Perish. Научните стандарти в списанията за хуманитарни и социални науки“.

Във втория модул доклади представиха проф. д-р Ценка Иванова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, доц. д-р  Надежда Сталянова от СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Владислав Миланов от СУ „Св. Климент Охридски“, Данте Анкни от Масачузетския университет, който в момента е Фулбрайт стипендиант в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и доц. д-р Камелия Спасова от СУ „Св. Климент Охридски“.

Онлайн участие във форума взеха още Мария Добрикова от Университета „Ян Амос Коменски“, Братислава (Словакия) и проф. Димитър Бело от Университата „Фан Ноли“, Корча (Албания).

Най-добрите доклади от международната кръгла маса ще бъдат публикувани в списанията „Езиков свят“ и „Психологическа мисъл“, издавани от ЮЗУ „Неофит Рилски“.

 

Летен семинар по български език и култура – 2021 г.

В празнична атмосфера бе отбелязан краят на Летния семинар по български език и култура, организиран от Филологическия факултет.

Двете седмици, наситени със занятия и мероприятия, изминаха неусетно и се превърнаха в завладяващо и изпълнено с положителни емоции преживяване както за участниците от Албания, Сърбия и Украйна, така и за организаторите.

Курсистите, част от които за първи път посещават България, получиха сертификатите си лично от Декана на Филологическия факултет проф. д.ф.н. Магдалена Панайотова по време на вълнуващата церемония. Гостите се насладиха на изпълненията на детски състав „Джумайчета“ и на фолклорната програма на очарователните сестри Мария и Магдалена Филатови. По традиция с българско хоро и автентични местни гозби присъстващите отпразнуваха приятелството си и си пожелаха нови срещи.

На добър час, скъпи първокурсници!

В аулата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ тържествено беше открита учебната 2020/21 година за първокурсниците във Филологическия факултет.

Ректорът проф. д-р Борислав Юруков поздрави бъдещите филолози с видеоприветствие, като изтъкна предимствата на университета, отбеляза доброто му развитие и анонсира няколко новооткрити специалности.

Ръководството на Филологическия факултет, начело с декана проф. д-р Магдалена Панайотова, както и ръководителите на катедрите, посрещнаха новоприетите студенти с топли слова и им пожелаха успехи в обучението и удовлетворение след завършването.

Песен за поздрав изпълни талантливата Мария Гогушева, която е студентка в специалност „Поп и джаз пеене“ в Югозападния университет, а първокурсничката Пролет Найденова от специалност „Българска филология“ произнесе кратко слово от името на колегите си.

 

 

 

Четиринадесети Национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий

За четиринадесета поредна година и за пръв път онлайн в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведоха традиционните Национални филологически четения за студенти и докторанти. Научният форум бе открит с приветствие към участниците от Декана на Филологическия факултет – проф. д-р Магдалена Панайотова. Големият брой студенти и докторанти от български и чуждестранни висши училища се срещнаха чрез виртуална връзка с членовете на научното жури в две секции – „Литературознание“ и „Езикознание“.

В секция „Езикознание“ участие взеха общо шестнадесет студенти и докторанти от Югозападния университет „Неофит Рилски“, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от Университета за национално и световно стопанство и др. За пореден път на форума имаше и международно присъствие ‒ от Университета „Мария Кюри-Склодовска в Люблин“, Република Полша.

Младите изследователи демонстрираха впечатляваща компетентност в изключително разнообразни сфери на езиковедското познание. Представени бяха доклади на български, руски и английски език от областта на диалектологията, лексикологията, стилистиката, социолингвистиката, историята на българския книжовен език, теорията на превода, методиката на чуждоезиковото обучение. Не липсваха и етноложки проучвания. Като особено ценни се откроиха съпоставителните и интердисциплинарните изследвания.

Националното жури, в състав доц. д-р Р. Цонев от Югозападния университет „Неофит Рилски“, доц. д-р Д. Карапеткова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доц. д-р Б. Янев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, изказа задоволството си от интересните доклади и похвали участниците за старанието и за собствения принос при осветляването на разглежданите проблеми.

В условията на сериозна конкуренция бяха присъдени следните награди: две първи места ‒ за Йоана Томова от Югозападния университет „Неофит Рилски“ за доклада „On the Topic of Phraseological Units (A Comparative Analysis of English and Bulgarian Based on the Word “Life”)“ и за Симеон Михалков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за доклада му  „От класическото арго до съвременния гръцки и български младежки сленг“; за две втори места ‒ за Виталий Емелияненков от Университета „Мария Кюри-Склодовска в Люблин“ за доклада „Хореографическая терминологическая система в болгарском языке“ и за Румяна Попова от Югозападния университет „Неофит Рилски“ за доклада „Analysis of Names and Nicknames of Characters from Literary Works by Chudomir“; две трети места ‒ за Веселка Лазова и за Щерьо Щерев, представители на Югозападния университет „Неофит Рилски“, за докладите им, съответно „Translation of phraseological units with base word “metal” from English to Bulgarian“ и „Бежанците от Егейска Македония и техните наследници – предварителни бележки“.

По време на литературната сесия журито с председател проф. дфн Цветан Ракьовски и членове доц. д-р Роман Хаджикосев, проф. дфн Амелия Личева и доц. д-р Йордан Ефтимов сподели впечатлението си от прочетените разработки. Доц. Ефтимов отбеляза големия диапазон от участници – от студенти в първи курс до докторанти пред защита от различни научни институции – ЮЗУ, СУ, ПУ, НБУ, ВТУ, УНСС и др.. Журито беше впечатлено от разнообразието в тематиката и актуалността на повечето изследвания. Проф. Личева изтъкна наличието на интересни доклади, които демонстрират разнообразни подходи и интерпретации, а авторите им се отличават с иновативност, интересни хрумвания, стойностни практически анализи и добра теоретична подготовка.

Наградените в секция „Литературознание“ са 5 участници от общо 20. Първо място бе присъдено на Ванеса Андонова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за доклада ѝ „Как Ерос се превърна в Дявола или за пропадането на един умопобъркан в бездна“. Наградите за второ място са две, съответно за Александър Христов от Великотърновския университет за неговия доклад „Сборниците-предвестници на Елин-Пелиновата книга „Черни рози“ (1928)“ и за Франческа Земярска от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за доклада ѝ „Автобиографичната маска в трилогията “Лабиринтът на света”“. На трето място бяха класирани също двама участници: Магдалена Шимова от Югозападния университет „Неофит Рилски“ за доклада ѝ „Пътят към Бога и прераждането в „Престъпление и наказание“ на Достоевски“ и Мартина Недялкова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за доклада ѝ „Поколение и тенденции в най-новата българска поезия“.

В сесиите взеха участие млади учени и постдокторанти от Филологическия факултет: гл.ас. д-р Иванка Сакарева, гл.ас. д-р Мария Анастасова, гл.ас. д-р Наталия Сотирова-Милчева, гл.ас. д-р Яна Манова-Георгиева, гл.ас. д-р Красимира Хаджиева, гл. ас. д-р Валентина Донева, ас. д-р Павел Филипов, ас. д-р Дмитро Гергинов, ас. д-р Наделина Ивова, ас. д-р Милена Накова-Петрова и ас. д-р  Соня Христова.

Организирането на научната конференция е тяхната менторска стъпка към по-младите им колеги, доколкото една от най-важните задачи в научната дейност е предаването на усвоените знания и умения. Младите учени ще бъдат в редакционния екип при оценката на научните докладите. След съответното рецензиране одобрените за публикуване статии, ще бъдат включени в сборник с научно рецензиране, който ще бъде рефериран в НАЦИД.

С тай чи, песни, калиграфия и лакомства посрещнаха годината на металния плъх в стая „Конфуций“ в Югозападния университет

 

Началото на китайския пролетен фестивал (Чун Дзие) бе отпразнувано в Югозападния университет с богата културна програма. По традиция всяка  година филолозите канят свои колеги, български и чуждестранни студенти и граждани на Благоевград да се включат в отбелязването на един от най-важните празници в китайския културен календар, за който ежегодно милиони хора пътуват към домовете си. „Тъй като изучаването на чуждия език неизменно минава през културата на една държава, ние не просто преподаваме един или друг език, а се опитваме да потопим нашите студенти в атмосферата на една култура.  – каза при откриването на събитието проф. Панайотова, декан на Филологическия факултет. – Нашите традиции, макар и различни от китайските, в някои отношения си приличат. Така например по време на новогодишните празненства китайците се събират с роднини и съседи, изглаждат конфликтите, появили се през годината, и това доста напомня нашите Прошки“.

Програмата на празника, подготвена от преподавателката Юмин,  започна с упражнения от тай чи, в които се включиха студенти и преподаватели. Изучаващите китайски език демонстрираха завидни умения като не само изпълниха сложни песни, но дори упражниха китайски скоропоговорки. В състезанието на скоропоговорки се включиха и китайските студенти от Тиендзин, които изучават български език във Филологическия факултет. С игри и забава, със състезания по калиграфия продължи празникът, а гостите се подкрепиха с китайски чай и някои традиционни  китайски ястия като риба (едно от задължителните блюда в Южен Китай), захаросани плодове и др.

 

 

 

 

 

Тържествена церемония по дипломирането на студентите от Филологическия факултет

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

            Ул. “Иван Михайлов” № 66,  Благоевград 2700, България

             Тел:+ 35973 88-55-01, 588-523, Fax: +35973 88-55-16

 Е-mail: filologia@swu.bg

 

На 28 февруари 2020 година, 11.00 часа, Аула, Учебен корпус № 1, ще се състои церемонията по дипломирането на студентите от Филологическия факултет.

Дипломиралите се през 2019 година студенти е необходимо в срок до 21 февруари 2020 година да подпишат дипломите си при инспектор Вася Бачева, каб. 557, Учебен корпус № 1, в противен случай няма да могат да ги получат на церемонията.

Препоръчително е официално облекло.

Поредна успешна защита на докторска дисертация в Катедрата по славистика

На 17 юни 2019 г. от 13:00 часа в зала 1412 на УК 1 се състоя защитата на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” на Стоян Стефанов Митов – докторант в Катедрата по славистика на Филологическия факултет. Темата на дисертацията е “Рецепция на „Петербургски повести” на Н. В. Гогол в България през ХХ век– началото на ХХI век”, научен ръководител на докторанта е проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова, а рецензии представиха  проф. д-р Ивайло Петров и доц. д-р Татяна Фед. Журито, което единодушно подкрепи представения труд, бе в състав: председател – проф. д-р Стилиян Стоянов и членове – проф. д-р Ивайло Петров,  доц. д-р Татяна Фед,  доц. д-р Светла Томанова и доц. д-р Радослава Илчева.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките организират шеста сбирка на Форума „Българска граматика“

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките имат удоволствието да Ви поканят на шестата сбирка на Форума „Българска граматика“

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [135.69 KB]