Skip to main content

57591556_1146863855486085_1133648380031926272_n

Доц. Марина Врациу от университета “Александру Йоан Куза” в Яш (Румъния) изнесе пред студентите на Филологическия факултет лекция по програма “Еразъм +”.