Skip to main content

57284378_1146863678819436_4367422827347836928_n

Доц. Марина Врациу от университета “Александру Йоан Куза” в Яш (Румъния) изнесе пред студентите на Филологическия факултет лекция по програма “Еразъм +”.