Skip to main content

57162472_1146863958819408_975435442843287552_n

Доц. Марина Врациу от университета “Александру Йоан Куза” в Яш (Румъния) изнесе пред студентите на Филологическия факултет лекция по програма “Еразъм +”.