Skip to main content

57160076_1146863785486092_5626011097350799360_n

Доц. Марина Врациу от университета “Александру Йоан Куза” в Яш (Румъния) изнесе пред студентите на Филологическия факултет лекция по програма “Еразъм +”.