Добре дошли на сайта на Филологическия факултет!

Летен семинар по български език и култура

Летен семинар по български език и култура

Летен семинар по български език и култура

Summer Seminar: Bulgarian Language and Culture

Summer Seminar: Bulgarian Language and Culture

Summer Seminar: Bulgarian Language and Culture

Летний семинар по болгарскому языку и культуре

Летний семинар по болгарскому языку и культуре

Летний семинар по болгарскому языку и культуре

Θερινό Πρόγραμμα Βουλγαρικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Θερινό Πρόγραμμα Βουλγαρικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Θερινό Πρόγραμμα Βουλγαρικής Γλώσσας και Πολιτισμού

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

 

Slider

Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ е създаден през 1991 г. като самостоятелно звено в Югозападния университет, акредитирано традиционно с много висока оценка, а студентите му се обучават в приоритетни специалности.  Той подготвя специалисти в областта на две от ключовите компетентности, формулирани в Европейската референтна рамка – компетентностите за общуване на роден език и за общуване на чужди езици.

Факултетът е призван да бъде иноватор в реализирането на актуалните образователни тенденции в подготовката на бъдещите филолози и за изграждането на европейско  пространство за висше образование. В него се обучават студенти, както от региона, така и от всички краища на България и много чуждестранни студенти, включително и от Китай и Япония. Преподаваните езици са: английски, немски, френски, гръцки, руски, сръбски, хърватски, словенски, турски, испански, китайски и японски.


Slider
Slider